Werken met Jongeren

Tip van de maand

Werken met Jongeren

Marjolein de Jong

Thursday 27 June 2019

Wat mag een jongere werknemer voor werk doen?
Wie met jongere werknemers werkt, moet in acht nemen dat kinderen en jongeren alleen werk mogen doen dat ze aankunnen en dat past bij hun ontwikkeling. Bovendien moet er altijd voldoende toezicht en begeleiding zijn van een iemand met autoriteit. Net zoals voor andere werknemers bent u verplicht een arbeidsovereenkomst af te sluiten met de jonge werknemer.

Wat zijn de vuistregels voor de verschillende leeftijden?
Als u jongeren wilt laten werken, is het handig de volgende vuistregels te hanteren:

• Kinderen van 12 jaar en jonger mogen niet werken.

• 13-, 14- en 15-jarigen mogen lichte werkzaamheden uitvoeren. Denk aan lichte oogstwerkzaamheden, gewasverzorging, groente of fruit plukken, lichte werkzaamheden in een winkel, zoals helpen bij het vakken vullen of inpakken, het voeren van kleine dieren, lichte werkzaamheden op bijvoorbeeld een manege, een camping of in een speeltuin. Verder mogen zij aan de lopende band werken. Dit mag alleen onder strikte voorwaarden. Zo moet de werkgever nadelige lichamelijke en geestelijke belasting van het kind voorkomen en een veilige werkomgeving garanderen.

• 16- en 17-jarigen mogen alle werkzaamheden doen, tenzij deze werkzaamheden verboden zijn. Jongeren onder de 18 mogen bepaalde werkzaamheden niet doen. Het gaat om werk dat groot gevaar kan opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de jongere. Zo mogen zij bijvoorbeeld niet werken met giftige stoffen of in een lawaaiige omgeving.

• Medewerkers vanaf 18 jaar mogen alle werkzaamheden doen. Denk bij het werken met jongeren ook aan de wetgeving, waarin sommige werkzaamheden zijn verboden (bijvoorbeeld met asbest) of alleen onder voorwaarden zijn toegestaan (bijvoorbeeld alleen als men een bepaalde deskundigheid heeft).

Het is in ieder geval altijd belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw bedrijf een veilig plek is om te werken. In de arbocatalogus staat veel handige informatie staat over het veilig werken met jongeren. Besteed hier ook aandacht aan tijdens de uitvoering van uw Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi

Bron: Rijksoverheid

Ga terug naar Tips