Voorkom aansprakelijkheid bij ongeval werkplek

Tip van de maand

Voorkom aansprakelijkheid bij ongeval werkplek

Tuesday 25 February 2014

Als uw werknemer een ongeval krijgt op de werkplek, kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Als werkgever heeft u namelijk een zorgplicht. Dit houdt in dat u moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Bovendien zult u medewerkers moeten informeren over risico’s en voorzorgsmaatregelen, en moet u toezien op naleving en een juist gebruik.

Aansprakelijkheid
Om aansprakelijkheid bij een ongeval te voorkomen, is het verstandig om uw veiligheidsbeleid schriftelijk vast te leggen. Wanneer een werknemer u aansprakelijk stelt voor de schade als gevolg van een ongeval op het werk, dan moet u als werkgever kunnen aantonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan. Uit de rechtspraak blijkt dat er hoge eisen worden gesteld aan deze plicht. Het is dus verstandig om voldoende aandacht te besteden aan het veiligheidsbeleid in uw organisatie.

Veiligheidsbeleid
Natuurlijk besteedt u in eerste instantie aandacht aan het veiligheidsbeleid om ongelukken in uw organisatie te voorkomen. Maar schriftelijke vastlegging van uw inspanningen kan ook als bewijsmateriaal dienen als de zaak voor de rechter komt. Let hierbij ten minste op aantoonbaarheid van de volgende punten:

  • Zorg ervoor dat de machines en materialen die uw werknemers gebruiken veilig zijn. Laat hier een deskundige naar kijken om bepaalde risico’s uit te sluiten.
  • Geef instructies aan uw werknemers over het gebruik van beschermingsmiddelen en geef voorlichting over hoe zij met gevaarlijke situaties moeten omgaan. Let er ook hier goed op dat u de voorschriften en instructies zoveel mogelijk schriftelijk vastlegt! Daarnaast is het belangrijk dat u de voorlichting op regelmatige basis herhaalt. Het is dus niet voldoende om uw werknemers alleen bij indiensttreding in te lichten over de risico’s.
  • Houd toezicht op het gebruik van machines en materialen en de naleving van instructies. Zorg ervoor dat uw werknemers de beschermingsmiddelen die u eerder heeft verstrekt ook daadwerkelijk gebruiken.


Ga terug naar Tips