Vitaal werkgeverschap; effectief leiderschap

Tip van de maand

Vitaal werkgeverschap; effectief leiderschap

Wednesday 4 December 2013

Er is nog veel winst te halen in een positief werkklimaat en, daarmee samenhangend, de effectiviteit van leiderschap. De impact van effectieve leiders is terug te zien in zaken als een hogere performance van medewerkers en een lager ziekteverzuim. Effectief leiderschap, draagt bij aan een werkklimaat waarin mensen een stap extra gaan doen, hun verantwoordelijkheid nemen, vernieuwen en fouten durven te maken. Het situationeel toepassen van de juiste leiderschapsstijl kan hierbij helpen.

Zes verschillende leiderschapsstijlen

Dwingende stijl
Taken stellen en onmiddellijke gehoorzaamheid eisen bij medewerkers. Dit geeft helderheid over wat moet gebeuren en op welke manier, maar niet over het waarom. Effectief als er snel actie moet komen en een duidelijke richting moet worden gegeven. Laat weinig ruimte voor eigen inbreng en creativiteit van medewerkers.

Gezaghebbend
Helpt bij het neerzetten van een langere termijn visie en het laten zien wat én waarom iets moet worden gedaan. Dit helpt om mensen te motiveren en om draagvlak te creëren.  Deze stijl werkt minder goed bij meer ervaren medewerkers of medewerkers met specifieke deskundigheid.

Relatiegericht
Met name gericht op harmonie en een goede verstandhouding. Mensen voelen zich gewaardeerd, willen bij het team horen en worden gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Focus op mensen ipv op taken. Deze stijl is minder effectief bij het aanpakken van slecht presterende medewerkers, of medewerkers en/of situaties die een duidelijke richting nodig hebben.

Democratisch
Kenmerkt zich door een gedeelde visie, met input vanuit het team. Een gedeelde verantwoordelijkheid, met veel waarde voor ieders invloed. De nadruk ligt op teamprestaties in plaats van individuele prestaties. Dit is minder bruikbaar in (crisis)situaties waarin snel handelen vereist is. Het leidt tot de beslissing met het grootste draagvlak; dit is echter niet per definitie ook de beste beslissing.

Maatgevend
‘Doe zoals ik’. De leidinggevende presenteert zich als ‘de beste van allemaal’, geeft weinig ruimte voor inbreng van anderen en delegeert weinig. Kenmerkend zijn hoge verwachtingen van medewerkers en weinig tolerantie voor slecht presterende medewerkers. Geschikt om voor de korte termijn de norm te zetten; op de langere termijn leidt dit vaak tot veel weerstand.

Coachend
Het goed kennen van de sterke en zwakke punten van medewerkers, persoonlijke groei en ontwikkeling. Geschikt voor gemotiveerde medewerkers die zich graag verder willen ontwikkelen, of bij teams met een concreet doel. In crisissituaties veel minder effectief, omdat naar personen wordt gekeken in plaats van naar het geheel of naar de beste performance.

Ga terug naar Tips