Veiligheid op het varkensbedrijf

Tip van de maand

Veiligheid op het varkensbedrijf

Friday 1 November 2013

Op 26 november a.s. organiseren HAER en Arvalis de bijeenkomst:

Veiligheid op het varkensbedrijf

Het doel van de bijeenkomst is het bewustzijn op het gebied van veiligheid te verhogen. Hiervoor hebben we Jan Hannen varkenshouder te Heibloem, bereid gevonden om zijn ervaring te delen met de groep. Hij heeft in 2005 een ernstig ongeluk gehad door een ontploffing in de stal. Hij zal ingaan op de impact van het ongeluk, op de continuïteit van zijn bedrijf en de impact op zijn gezin.

Programma:

19.45 uur      Ontvangst
20.00 uur      Welkomstwoord door Tom Marcellis, Rabobank
20.10 uur      Presentatie veiligheid incl. fotorapportage
20.40  uur     Vraaggesprek met Jan Hannen
21.00  uur     Pauze
21.15 uur      Opdracht, veiligheid in subgroepen
21.45 uur      Plenaire terugkoppeling van de opdrachten
22.00 uur      Evaluatie
22.15 uur      Afsluiting

De bijeenkomst vindt plaats in het Rabobankgebouw, Schepersweg 111 te Merum.

Deze training is ontwikkeld door Arvalis en HAER Advies en wordt gesponsord door de Rabobank Roermond-Echt. Om het plaatje financieel rond te krijgen, vragen we een eigen bijdragen van € 50,- per persoon.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar pswinkels@spam-protectarvalis.nl Meer informatie over deze training is te verkrijgen bij Pieter Swinkels tel. 06 55721328 of Dré Geurts tel. 06 29048847.

Wij verzoeken u vriendelijk om komende week binnen uw bedrijf te kijken naar mogelijk gevaarlijke situaties. Maak hier een of twee foto’s van en stuur deze door naar pswinkels@spam-protectarvalis.nl. Indien dit lastig is, omschrijf dan deze situatie en neem deze mee naar de training.

 

 

Ga terug naar Tips