Vakantiedagen slechts beperkt af te kopen

Tip van de maand

Vakantiedagen slechts beperkt af te kopen

Monday 30 April 2012

Volgens de nieuwe vakantiewetgeving vervallen de wettelijke vakantiedagen van werknemers een half jaar na het jaar van opbouw. Als het werknemers niet lukt om hun vakantiedagen binnen die periode op te nemen, wil men wel eens overgaan tot het afkopen van deze dagen. Dit mag echter lang niet altijd!

Gelegenheid om uit te rusten

Bij wettelijke vakantiedagen (op jaarbasis viermaal de arbeidsduur per week) zijn de wettelijke regels erg strikt. Als een werknemer zijn wettelijke dagen van 2012 niet vóór 1 juli 2013 opneemt, hoeft u de resterende dagen niet uit te betalen. Ze komen gewoon te vervallen.

Aan de andere kant kunt u het recht op wettelijke vakantiedagen niet afkopen. Volgens de wet houdt een werknemer, ondanks eventuele uitbetaling, namelijk het recht om zijn vakantiedagen gewoon op te nemen. Vakantiedagen zijn immers bedoeld "om uit te rusten van gedane arbeid". Dit betekent dat u de werknemer altijd in de gelegenheid moet stellen om vakantie op te nemen.

Wanneer wel uitbetalen

Het tussentijds, dus tijdens het dienstverband, uitbetalen van vakantiedagen is alleen toegestaan als het om de bovenwettelijke dagen gaat. Deze dagen blijven volgens de wet vijf jaar geldig, maar over de vervaltermijn kunnen in het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst ook afwijkende afspraken worden gemaakt. U kunt dus afspreken dat ze worden uitbetaald als de werknemer ze niet vóór een bepaalde datum heeft opgenomen.

Bij uitdiensttreding moeten trouwens wel alle resterende wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen worden uitbetaald.

Correctiemogelijkheid

Mocht u toch wettelijke vakantiedagen hebben afgekocht, dan bestaat de mogelijkheid om dit te corrigeren. De werknemer stort het bedrag van de onterecht uitbetaalde vakantiedagen terug en u betaalt hem alsnog loon door tijdens zijn volgende vakantie. Als uw werknemer hier niet aan wil meewerken, telt u bij de eerstvolgende salarisuitbetaling de uitbetaalde vakantiedagen weer op bij het vakantiesaldo en trekt het onterecht uitbetaalde bedrag af van het salaris. Hierover moet u uw werknemer wel vooraf informeren.

Ga terug naar Tips