Tweede deel Wet Werk en Zekerheid in werking: dit moet u weten

Tip van de maand

Tweede deel Wet Werk en Zekerheid in werking: dit moet u weten

Friday 3 July 2015

Per 1 juli jl. is het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. De drie belangrijkste wijzigingen op rij:

Ketenbepaling

Flexwerkers krijgen bij hun vierde arbeidsovereenkomst of na twee jaar (nu drie jaar) diensttijd verplicht een vast contract. Tot 1 juli begon de telling van ketens na drie maanden uitdiensttreding weer opnieuw. Met de WWZ is deze onderbrekingsperiode verhoogd naar zes maanden. Om de ketenregeling optimaal te benutten kunt u drie arbeidsovereenkomsten van 7+8+8 maanden afsluiten. Dat biedt de werkgever veel flexibiliteit. Met deze drie contracten blijft u onder de totale arbeidsduur van 24 maanden, waardoor er geen vast contract ontstaat en er bij beëindiging geen transitievergoeding verschuldigd is. Bovendien mag in een arbeidsovereenkomst van 7 maanden een proeftijd opgenomen worden.

Ontslag

Tot 1 juli kon een werkgever een ontslag nog laten toetsen bij de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 kan dat alleen nog bij ontslag op grond van disfunctioneren of andere redenen gelegen in de persoon van de werknemer. Ontslag op grond van bedrijfseconomische verloopt standaard via het UWV Werkbedrijf.

Verder kan ontslag van een werknemer op grond van disfunctioneren kan vanaf straks in sommige gevallen best moeilijk worden. Werknemers krijgen namelijk de mogelijkheid om in hoger beroep en cassatie te gaan. Bovendien is de verwachting dat de wet streng uitgelegd zal worden door de rechter. Bij onvoldoende dossier heeft de rechter straks niet meer de mogelijkheid om een werknemer een hogere ontslagvergoeding mee te geven en het contract te ontbinden. Zorg daarom dat het ontslagdossier volledig op orde is.

Transitievergoeding

De ontslagvergoeding wordt vervangen door een transitievergoeding. Werknemers met een contract van tenminste 24 maanden hebben recht op een transitievergoeding van maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris (als dit bedrag hoger ligt), afhankelijk van de lengte van hun dienstverband.

Hou wel rekening met het overgangsrecht. Als er na 1 juli 2015 nog gebruik wordt gemaakt van een cao waarin een afwijkende ontslagvergoeding staat opgenomen, geldt deze regeling uiterlijk tot 1 juli 2016. Loopt de cao eerder af? Dan eindigen de afwijkende regelingen ook eerder. Bekijk daarom nauwkeurig welke afspraken er in de cao zijn gemaakt.

 

Bron: PenOactueel

Ga terug naar Tips