Tussentijdse opzegmogelijkheid in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Tip van de maand

Tussentijdse opzegmogelijkheid in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Friday 25 November 2011

Het expliciet in een tijdelijke arbeidsovereenkomst opnemen van een tussentijdse opzegmogelijkheid voor uzelf en uw werknemer kan u een hoop geld besparen. 

Hoe zit het ook alweer?
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege op de afgesproken datum. Tussentijdse opzegging (na het verkrijgen van een ontslagvergunning) is alleen mogelijk, wanneer de overeenkomst hierover een expliciete bepaling bevat. Tussentijdse ontbinding door de rechter is altijd mogelijk, maar voor de berekening van de ontslagvergoeding is vervolgens wel van groot belang of de overeenkomst een tussentijdse opzegmogelijkheid bevat. 

Kantonrechtersformule
Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en voor de tussentijdse ontbinding van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, krijgt u te maken met de kantonrechtersformule. Volgens de actuele formule wordt de vergoeding berekend door het aantal dienstjaren (factor A) te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris (factor B) en met een correctiefactor C. Correctiefactor C verwees in het verleden meestal alleen naar de verwijtbaarheid van het ontslag. Tegenwoordig spelen bijkomende omstandigheden een steeds grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan de financiële positie van het bedrijf, het gemak waarmee een werknemer ander werk kan vinden en de mate waarin de werkgever heeft geïnvesteerd in de opleiding van de werknemer.

Voor het ontbinden van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, de zogenoemde tijdelijke contracten, bevat de formule tevens een afzonderlijke regeling. Daarin is bepaald dat bij het ontbreken van een tussentijdse opzegmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst, de vergoeding gelijk is aan het salaris over de resterende tijd van diezelfde arbeidsovereenkomst(!). Bevat de overeenkomst echter een tussentijdse opzegbepaling, dan houdt de rechter ‘slechts’ rekening met de contractduur tot aan de ontbindingsdatum.

Gevolg
Stel, u verzoekt de rechter een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegmogelijkheid te beëindigen. Dan zal de rechter uw werknemer een ontslagvergoeding toekennen ter hoogte van het loon dat deze over de resterende duur van het contract zou hebben ontvangen. Een ontbinding kost u in zo’n geval dus aanzienlijk meer dan wanneer u het contract tussentijds had kunnen opzeggen. 

HAER denkt met u mee
HAER adviseert u graag over de manier waarop u deze tussentijdse opzegmogelijkheid zo goed mogelijk voor uw organisatie kunt benutten en op correcte wijze in uw arbeidsovereenkomsten opneemt. U kunt hiertoe contact opnemen via het onderdeel contact op deze website of telefonisch via ons algemeen nummer 0475-352708.

Ga terug naar Tips