Tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder exacte einddatum

Tip van de maand

Tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder exacte einddatum

Tuesday 2 August 2011

Soms heeft u een medewerker nodig voor werkzaamheden, waarvan u bij voorbaat weet dat het dienstverband van deze medewerker op enig moment eindigen, maar de exacte einddatum nog onbekend is. Denk aan werkzaamheden met een projectmatig of uiterst seizoensmatig karakter of aan werkzaamheden ter vervanging bij zwangerschapsverlof. Het aangaan van een reguliere, tijdelijke arbeidsovereenkomst levert het risico op dat de einddatum achteraf verkeerd blijkt te zijn ingeschat.

Bij een tekort ingeschatte duur van de werkzaamheden, kan dit als gevolg hebben dat uw medewerker uit dienst is vóórdat de werkzaamheden afgerond zijn. Of dat u noodzakelijkerwijs in een keten van elkaar opvolgende, tijdelijke arbeidsovereenkomsten terechtkomt, met na verloop van tijd risico op een, onbedoeld, vast contract. Bij een te lang ingeschatte duur van de werkzaamheden dient u uw medewerker loon door te betalen, zonder dat u daar passend werk tegenover kunt stellen.

Als het werkzaamheden betreft met een duidelijk tijdelijk karakter, waarvan het einde t.z.t. objectief en eenduidig te bepalen is, bent u wellicht geholpen met een projectovereenkomst. Een projectovereenkomst is in feite een contract voor bepaalde tijd, voor de duur van een bepaald project of voor de duur van bepaalde tijdelijke werkzaamheden. U sluit met de medewerker een contract voor de periode dat het project moet worden afgerond zónder dat de - exacte - einddatum vast hoeft te staan. Einde van het project betekent in dat geval ook einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Als u een projectovereenkomst aangaat, moet u goed op een aantal zaken letten. Zo zult u het project, of de projectmatige werkzaamheden, goed in de overeenkomst moeten definiëren. In deze projectdefinitie moet u niet alleen omschrijven om welke, projectmatige, werkzaamheden het gaat, maar hieruit moet tevens het specifiek aanwijsbare tijdelijke karakter van de werkzaamheden blijken. Daarnaast zal uit de manier waarop het project omschreven is ook duidelijk moeten worden wanneer het project of de projectmatige werkzaamheden eindigen. Geen datum, maar een omschrijving van het moment wanneer het project als afgerond wordt beschouwd. Let hierbij goed op dat het einde van het project objectief te bepalen is. Dit betekent dat het einde van het project, en dus het einde van de arbeidsovereenkomst, eenduidig is vast te stellen en niet afhankelijk is van de wil van de werkgever of de werknemer.

Tenslotte verdient het aanbeveling om toch een moment af te spreken waarop de overeenkomst in elk geval eindigt. U spreekt dan met de werknemer een maximale einddatum af, een uiterst moment waarop de overeenkomst eindigt. Dit om te voorkomen dat het project onverhoopt niet (op de omschreven manier) wordt afgerond en de overeenkomst, onbedoeld, eindeloos blijft doorlopen.

HAER adviseert u graag over de manier die het best aansluit bij uw situatie en kan u met raad en daad bijstaan om een passend, juridisch correct contract op te stellen.

HAER stelt aan haar klanten geheel gratis een voorbeeld-projectovereenkomst beschikbaar, welke u kunt aanpassen naar uw eigen situatie. Klanten kunnen deze opvragen via het onderdeel contact op deze website of telefonisch via ons algemeen nummer 0475-352708.

Ga terug naar Tips