Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers

Tip van de maand

Stimuleringsregeling Taal voor Werknemers

Tuesday 6 October 2015

Met de stimuleringsregeling Taal voor Werknemers kunt u als werkgever geld aanvragen voor scholing van uw medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze werknemers zijn in veel gevallen minder productief, vaker ziek, werken minder veilig en hebben meer risico werkloos te raken. Met de stimuleringsregeling worden werkgevers gestimuleerd om de lees- en schrijfvaardigheden van werknemers verbeteren. Eventueel in combinatie met andere basisvaardigheden zoals rekenen, digitale vaardigheden en luisteren en spreken.
 
Betere beheersing van basisvaardigheden levert pure winst op
Als werknemers beter kunnen lezen en schrijven, zijn zij bijvoorbeeld minder afhankelijk van collega’s, kunnen zij zelfstandiger werken en zijn zij productiever. Dat komt omdat ze werkinstructies beter kunnen lezen en begrijpen. Ook levert het een lager ziekteverzuim op: geletterde werknemers ervaren minder stress op de werkvloer omdat ze zelfredzamer zijn en kunnen hun eigen gezondheid beter regelen.

Indienen aanvraag voor bijdrage taalscholing werknemers
U kunt bij Stichting Lezen & Schrijven tot en met 14 oktober 2015 een aanvraag indienen voor een bijdrage voor taaltrajecten voor uw werknemers. Voor de taaltrajecten is een bedrag van maximaal €1.800,- per taaltraject per werknemer beschikbaar, tot een maximum van €25.000,- per werkgever. De eigen bijdrage van werkgever bedraagt tenminste 1/3 deel van de werkelijk gemaakte kosten, met een minimum eigen bijdrage van €3.600,-.
 
Hoe de regeling precies werkt en hoe u een aanvraag kunt indienen, leest u op de website over de regeling. U kunt hier ook de volledige regeling downloaden. De stimuleringsregeling Taal voor Werknemers wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Meer weten?
Meer informatie vindt u op de website over de stimuleringsregeling. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar stimuleringsregeling@spam-protectlezenenschrijven.nl
 
Bron: Stichting Lezen & Schrijven

Ga terug naar Tips