Stimuleer de gezondheid van uw medewerkers met een fietsplanregeling

Tip van de maand

Stimuleer de gezondheid van uw medewerkers met een fietsplanregeling

Tuesday 23 April 2013

Steeds meer mensen willen investeren in hun gezondheid. Voor u als werkgever brengt het investeren in gezondheid voordelen met zich mee. Een gezonde medewerker zorgt voor minder verzuim en is productiever. U kunt als werkgever hier ook een grote rol in spelen. Een voorbeeld van een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor medewerkers op het gebied van gezondheid is de fietsplanregeling. De invoering van de fietsplanregeling brengt geen kosten met zich mee, het levert zelfs voor u als werkgever iets op! De overheid beloont u door besparing op de sociale lasten wanneer u medewerkers stimuleert met de fiets naar het werk te gaan.

Het fietsplanregeling heeft als doel om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te stimuleren. Met de fietsplanregeling kunnen uw medewerkers een nieuwe fiets van de zaak aanschaffen met groot fiscaal voordeel tot wel 52%. Het fiscaal voordeel ontstaat doordat medewerkers via deze regeling een fiets kunnen aanschaffen en u vervolgens kunnen afbetalen met het brutoloon. Het fiscale voordeel geldt echter tot een bedrag van €749. Het bedrag boven de €749 zal door de medewerker zelf netto te worden betaald. Naast een fiets kan ook een fietsverzekering en fietsbon met fiscaal voordeel worden afgesloten. Een fietsbon kan worden besteed aan alle artikelen die te koop zijn in een rijwielzaak. Ook kan de bon worden gebruikt voor het onderhoud of reparatie aan de fiets.

Het invoeren van een fietsplanregeling is kosteloos. De medewerker mag eens in de drie jaar gebruik maken van de fietsplanregeling, waarbij de aflevering van de fiets als ingangsdatum wordt gehanteerd. Het gebruik van een fietsplanregeling zal geen gevolgen hebben voor eventuele reiskostenvergoeding.

Er zijn een aantal criteria waaraan medewerkers moeten voldoen om deel te mogen nemen aan het fietsproject:

- De fiets moet meer dan de helft van het aantal dagen dat de werknemer naar zijn werk gaat gebruikt worden voor (een deel van) het woon-werktraject. De fiscus vindt het aannemelijk als de werknemer op minder dan 15 km van het werk woont. Bij een reisafstand van 15 km (enkele reis) of meer moet de werkgever in beginsel per werknemer aannemelijk kunnen maken dat de fiets wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer. Overigens geldt de regeling ook voor carpoolers en reizigers met het openbaar vervoer (het zogenaamde "voor- en natransport")
- Er moet sprake zijn van een arbeidsverhouding
- De werkgever kan bepaalde voorwaarden stellen aan deelname die gekoppeld zijn aan het arbeidscontract.

U kunt als werkgever zelf een fietsplanregeling invoeren of gebruik maken van een aantal gratis initiatieven die het fietsen onder werknemers stimuleren. Voorbeelden hier van zijn:

Voor meer informatie rondom een fietsplanregeling kunt u contact opnemen met de werkgeverslijn van de LLTB, telefoonnummer 0475-352707.

Ga terug naar Tips