Stel eens een werknemer op de proef!

Tip van de maand

Stel eens een werknemer op de proef!

Friday 16 November 2012

Bent u op de hoogte van de mogelijkheid van een proefplaatsing, wanneer u een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte of werkloze een kans op een dienstverband wilt geven? De werknemer kan in dat geval een aantal maanden voor u komen werken met behoud van zijn uitkering.

Een proefplaatsing kan een goede manier zijn om te ontdekken of een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte of werkloze in uw organisatie past en of hij het werk aan kan.  De werknemer ontvangt tijdens de proefplaatsing gewoon zijn uitkering van het UWV. Voorwaarde is wel dat u de intentie heeft om de werknemer na deze proefplaatsing voor tenminste zes maanden in dienst te nemen. Dit moet u schriftelijk verklaren.

Bij het beoordelen van de proefplaatsing kijkt het UWV tevens of deze aan de volgende criteria voldoet:
·         de kandidaat ontvangt een WW-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong- of Ziektewetuitkering;
·         de mogelijkheden van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte of werkloze worden   
          als beperkt beschouwd;
·         de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte of werkloze heeft niet eerder voor u gewerkt.

Bij de beoordeling van een proefplaatsing bepaalt het UWV ook hoe lang deze plaatsing mag duren. Op dit moment is de maximale duur nog drie maanden, maar dit wordt verlengd naar zes maanden. Een langere proefplaatsing geeft de werkgever meer zicht op de mogelijkheden van de werknemer.

Heeft u een kandidaat die in aanmerking komt voor een proefplaatsing, dan vraagt u dit samen met de kandidaat aan bij het UWV. Doe dit tijdig, want het kan acht weken duren voordat het UWV deze aanvraag heeft beoordeeld.

Aangezien u tijdens een proefplaatsing de tijd heeft om kennis te maken met de kandidaat, kunt u daarna geen proeftijd meer afspreken. Wel blijft het mogelijk om na de proefplaatsing nog drie tijdelijke contracten aan de werknemer te geven.  Wordt een werknemer tijdens z’n proefplaatsing ziek, dan mag u de proefplaatsing verlengen voor de afwezigheidsperiode.

Als u de werknemer na de proefplaatsing toch niet in dienst neemt, zult u zowel aan de kandidaat als aan het UWV moeten verantwoorden waarom u geen arbeidsovereenkomst geeft. U kunt de proefplaatsing dus niet gebruiken om heel voordelig de uitvoering van zeer tijdelijke werkzaamheden te regelen.

Ga terug naar Tips