Status cafetariaregeling voor buitenlandse werknemers

Tip van de maand

Status cafetariaregeling voor buitenlandse werknemers

Friday 24 February 2012

Bij de HAER-werkgevershelpdesk komen met enige regelmaat vragen binnen over de status van de cafetariaregeling voor buitenlandse werknemers in de agrarische sector. Hoe zit het nu precies?

In 2010 heeft LTO afspraken gemaakt met de Belastingdienst over het fiscaalvriendelijk belonen van overuren van buitenlandse seizoensarbeiders. De afspraken in deze zgn. cafetariaregeling gelden alleen voor voor leden van LTO en de aangesloten vaktechnische organisaties en leverden voor werkgevers een kostenbesparing en voor werknemers een hoger nettoloon op. De Belastingdienst heeft dit convenant over de cafetariaregeling echter opgezegd per 1 oktober 2011.

Inmiddels is met de Belastingdienst meermalen gesproken over voortzetting van het convenant in gewijzigde vorm. LTO en NFO zijn met de Belastingdienst in gesprek om de regeling opnieuw in te vullen aan de hand van de nieuwe kaders die de Belastingdienst heeft aangegeven. De Belastingdienst wil een betere onderbouwing van de reiskosten, de kosten voor levensonderhoud en de huisvestingskosten, waarover in het vorige convenant afspraken waren gemaakt (concrete bedragen in euro’s). De discussie draait dus over de hoogte van de vergoedingen en niet over de cafetariaregeling zelf; het is nog steeds de bedoeling dat deze regeling in principe van kracht blijft.

Tot op heden is het echter nog niet gelukt om nieuwe collectieve afspraken met de Belastingdienst te maken over het gebruik van de cafetariaregeling rond buitenlandse werknemers. De gesprekken lopen nog wel, maar willen helaas nog niet vlotten.

Wij adviseren werkgevers die de 'oude regeling' gebruikten een brief te sturen naar hun regionale belastinginspecteur en te verzoeken de collectieve regeling die voor leden van LTO en de aangesloten vaktechnische organisaties gold (maar opgezegd is) op individuele basis voort te zetten.

Als uw regionale inspecteur niet akkoord gaat, kunt u contact opnemen met de HAER-werkgevershelpdesk: 0475 - 35 27 07 (werkdagen van 08.30 tot 10.30 u). Wij proberen u dan te ondersteunen bij het maken van nieuwe individuele afspraken met de Belastingdienst. Hopelijk is dat niet nodig: de gesprekken met de Belastingdienst lopen nog en hopelijk komt men weer snel tot collectieve afspraken voor de leden.
  

Ga terug naar Tips