Soms hoef je niets te doen om toch geld te verdienen!

Tip van de maand

Soms hoef je niets te doen om toch geld te verdienen!

HAER Advies heeft een subsidiecheck op het gebied van personeel ontwikkeld, waardoor voor u mogelijk subsidiegelden aangevraagd, of met terugwerkende kracht teruggevorderd kunnen worden. Heeft u als ondernemer ook recht op geld? U betaalt voor deze dienst alleen als het ú ook daadwerkelijk geld heeft opgeleverd!

HAER Subsidie Check op basis van “No cure – No pay”
Sociale verzekeringen zijn door snel wijzigende wetgeving een complex geheel geworden. Als werkgever, wordt van u verwacht alle ontwikkelingen bij te houden en juist toe te passen binnen uw organisatie. HAER Advies biedt werkgevers middels de HAER Subsidie Check (onder meer) ondersteuning op het gebied van het terugvorderen van mogelijk nog te vorderen subsidies.

Wat is de subsidiecheck
Als ondernemer heeft u in het verleden misschien wel eens subsidie vergeten aan te vragen, of niet geweten dat er subsidie mogelijk was op personeelsleden. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers kunt u als ondernemer mogelijk in aanmerking komen voor financiële voordelen. Het uitzoeken of u alsnog met terugwerkende kracht subsidie krijgt, vergt tijd en kennis over mogelijkheden tot subsidie. Om u als ondernemer te ontlasten is de subsidiecheck ontstaan. HAER gaat door middel van de subsidiecheck na of u recht heeft op financiële voordelen.

Wist u……….…

  • dat op ongeveer 6% van de werkzame beroepsbevolking subsidiemogelijkheden van toepassing zijn;
  • dat niet alle loonverwerkingsbedrijven hier altijd voldoende van op de hoogte zijn, of voldoende alert zijn om deze voor u als werkgever aan te vragen;
  • dat dit kan betekenen dat u een minimale korting van meer € 2.000, - aan sociaal verzekeringspremie per jaar misloopt;
  • dat in bepaalde gevallen de kortingen en subsidies meer bedragen, in enkele gevallen zelfs meer dan € 10.000 per medewerker in het eerste jaar;
  • dat de subsidies soms voor meerdere jaren financiële voordelen opleveren;
  • dat er een mogelijkheid is om subsidies aan te vragen bij een noodzakelijke aanpassing van de werkplek van de medewerker;
  • dat subsidies vaak nog met terugwerkende kracht aangevraagd kunnen worden.

Werkwijze
Een medewerker van HAER zal kosteloos uw personeelsdossiers bestuderen en gegevens verzamelen die mogelijk tot subsidies kunnen leiden. Vervolgens gaat HAER uitzoeken of u recht heeft op subsidies of alsnog subsidies kunt aanvragen. Wij hebben nauwe contacten met het UWV en wij zorgen dan ook dat spoedig en correct de nodigde informatie op tafel ligt. Wij houden u tussentijds op de hoogte van de vorderingen. De bevindingen van de subsidiecheck zullen in een persoonlijk gesprek nader toegelicht worden. Indien uit de subsidiecheck blijkt dat u recht heeft op subsidie, zal HAER u begeleiden in dit traject. HAER zal verder zorgen dat uw organisatie voor de toekomst klaar is en dat alle bovenstaande zaken juist binnen uw organisatie zijn ingericht.

Voordeel werkgever
Het voordeel voor u als werkgever is dat de subsidiecheck voor u alleen maar tot extra opbrengsten kan leiden, maar nooit tot kosten.  Wij zoeken alles voor u uit en begeleiden het volledige traject.  Deze dienst bieden we aan op basis van no-cure-no-pay.  U betaalt ons enkel wanneer het u iets oplevert. De fee die wij hanteren bedraagt 30% procent van de door u te ontvangen subsidie-opbrengsten.

Heeft u vragen?
Mocht u meer willen weten of een afspraak willen maken voor deze HAER subsidiecheck, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met  Dré Geurts, Senior-consultant HAER Advies, E: dre.geurts@spam-protecthaer.nl , T: 06-29048847

 

 

Ga terug naar Tips