Snel handelen kan duizenden euro’s premie schelen

Tip van de maand

Snel handelen kan duizenden euro’s premie schelen

Thursday 27 June 2013

Als u als werkgever binnenkort een brief van het UWV krijgt, open deze dan zo snel mogelijk en controleer de gegevens. Indien gewenst kan HAER u hierbij helpen. Het kan u vele duizenden euro’s premie schelen.

BeZaVa

U krijgt de brief van het UWV vanwege een nieuwe wet, de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa). Door die wet komen de uitkeringslasten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van vangnetters vanaf 2014 voor rekening van hun laatste werkgever (voor werkgevers met minder dan 10 werknemers wordt overigens geen individueel gedifferentieerde premie maar een sectorpremie van toepassing). Als er een fout in de administratie van het UWV zit, die niet tijdig wordt gecorrigeerd, kan dat betekenen dat u twaalf (!) jaar lang veel te hoge premies voor Ziektewet en WGA moet betalen. Dat is zonde geld.

Vangnetters
Veel werkgevers zijn zich er niet van bewust dat ze een vangnetter in dienst hebben gehad. Daarom zit bij de brief een overzicht van alle Ziektewetuitkeringen die het UWV in 2012 heeft toegekend aan vangnetters, die volgens de administratie van het UWV voor u werkten. Het gaat vooral om werknemers met een tijdelijk of vast dienstverband die ziek waren op het moment waarop hun dienstverband eindigde en ex-werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek werden.

Foutenmarge
Werkgevers die onjuistheden signaleren, moeten dat direct kenbaar maken aan het UWV. Als ze daar te lang mee wachten lopen ze het risico jarenlang ten onrechte te veel premie te betalen. Het is dan ook van groot belang om alle gegevens op het overzicht dat bij de brief zit, te controleren. Kijk vooral of het UWV terecht stelt dat de betrokkene op het moment van ziek worden bij u werkzaam was of korter dan vier weken daarvoor bij u vertrokken was. Vooral bij mensen met meerdere werkgevers in een jaar, maar ook bij fusies en bedirjfsovernames, komt het nogal eens voor dat het UWV een werknemer aan de verkeerde werkgever koppelt. De ervaring leert dat in de administratie van UWV zeker met enige regelmaat fouten zitten; sommige externe deskundigen spreken zelfs over foutenmarges van 35 procent! Bij twijfel kunt u kopieën van de beslissingen tot toekenning van de uitkering opvragen bij UWV.

Voorbeeld
Werkgever X heeft een overzicht ontvangen van de bij het UWV geregistreerde zieke ex-werknemers. Op de lijst staan 10 namen. Van hen blijkt één iemand echter een IVA-uitkering ipv een WGA-uitkering te hebben. Daarnaast staat op de lijst ook één persoon die de werknemer helemaal niet kent en daarnaast ook nog één die een arbeidsongeschiktheidsverleden bij een andere werkgever heeft. Daarom horen ook zij niet op de lijst thuis. Uiteindelijk staan er drie personen ten onrechte op de lijst, waarvan de kosten dus ook ten onrechte bij werkgever X in rekening worden gebracht. En die kunnen heel hoog oplopen!

Tijdsdruk
U heeft maar vier weken de tijd om bij het UWV om correcties of toekenningsbeschikkingen te vragen. Daarom moet u zo snel mogelijk actie ondernemen. HAER kan u hierbij helpen! Het kan u veel geld besparen.

Ga terug naar Tips