RI&E mag ook in eigen beheer uitgevoerd worden

Tip van de maand

RI&E mag ook in eigen beheer uitgevoerd worden

Monday 3 October 2011

Het uitgangspunt van de Arbowet is dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor goede arbeidsomstandigheden in uw organisatie. Hoe u dit beleid vormgeeft, is uw eigen keuze, mits u aan een aantal basisprincipes van de Arbowet voldoet. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten bijvoorbeeld compleet, betrouwbaar en actueel zijn.

Of u de uitvoering van de RI&E zelf doet of uitbesteedt, hangt van een aantal factoren af. Belangrijk zijn de aard van de risico′s in uw organisatie, of er voldoende deskundigheid is en of u voldoende tijd heeft om hier serieus werk van te maken. Er is veel discussie over hoe vaak een RI&E moet worden uitgevoerd, maar volgens de Arbowet moet u zorgen dat de RI&E in ieder geval actueel is. Door continue binnen de organisatie bezig te zijn met onderdelen van de RI&E wordt het een ′levend′ en actueel document, dat een grote bijdrage kan leveren aan verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Een voordeel van de RI&E zelf uitvoeren, is dat het minder snel een papieren instrument wordt. Door werknemers zelf knelpunten in hun werksituatie te laten inventariseren, neemt de acceptatie van de maatregelen toe. U voldoet dan in veel gevallen al aan de één van de belangrijkste bepalingen van de Arbowet: werkgever en werknemers moeten samenwerken en actief overleggen over het arbobeleid en de uitvoering daarvan.

Elke organisatie en elke branche heeft eigen werkzaamheden, gewoontes en risico′s. Daarom zijn er voor een groot aantal branches eigen RI&E′s ontwikkeld, met aandacht voor de branchespecifieke situatie en bijbehorende risico′s. Als u de RI&E zelf wilt uitvoeren, is het gebruik van een branche-RI&E aan te bevelen. Soms is het gebruik ervan zelfs bindend voorgeschreven in de CAO.

In principe moet u de RI&E laten toetsen, om te zien of uw inspanningen voldoen aan de Arbowet. Deze toetsing is echter niet vereist voor organisaties met maximaal 25 werknemers in dienst die gebruik maken van een erkend RI&E-instrument.

HAER adviseert u graag over de manier die het best aansluit bij uw situatie en kan u bovendien met raad en daad bijstaan om een RI&E in eigen beheer uit te voeren. U kunt hiertoe contact opnemen via het onderdeel contact op deze website of telefonisch via ons algemeen nummer 0475-352708.

Ga terug naar Tips