Regelhulp voor werkgevers die ouderen & arbeidsgehandicapten in dienst nemen

Tip van de maand

Regelhulp voor werkgevers die ouderen & arbeidsgehandicapten in dienst nemen

Wednesday 2 March 2016

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt. Vul de Regelhulp premiekortingen in om te kijken of u in aanmerking komt voor de premiekorting, wat de hoogte en de duur ervan is en hoe u de premiekorting toepast.

Wanneer komt u in aanmerking?

Hoe kunt u aanvragen?

U past de premiekorting zelf toe bij de aangifte loonheffingen.

Externe links

Ga terug naar Tips