Programma workshops HAER Advies

Tip van de maand

Programma workshops HAER Advies

Wednesday 2 January 2013

Het invullen van werkgeverschap en/of de rol van leidinggevende vormt vaak  een grote uitdaging.  Om u te helpen om  in 2013 met de juiste inzet, energie en plezier te werken aan uw succes op dit gebied, verzorgen wij in de eerste maanden van 2013  enkele workshops.

Onderstaand treft u ons programma aan. Voor verdere informatie klikt u op de naam van de betreffende workshop. 

Workshop disfunctioneren, dossiervorming en ontslag - 24 januari
Onze specialist van HAER neemt u tijdens de workshop 'disfunctioneren, dossiervorming en ontslag' op uiterst praktische wijze mee: van de noodzaak van goede verslaglegging tot mogelijkheden en risico’s bij ontslag.

NIEUW!!!   Expeditie 2013: werken aan werkgeverschap – 31 januari en 28 februari
Waar staat u op het gebied van effectief werkgeverschap? Wat de route is richting verdere ontwikkeling? Wij helpen u in de voorbereiding van uw persoonlijke expeditie middels twee workshops in groepsverband en een  individueel tussentijds gesprek van ca. 1,5 uur.

Workshop: beheersen van (de kosten van) ziekteverzuim – 26 februari
Tijdens deze workshop gaan we verkennen wat de mogelijkheden zijn om (de kosten van) ziekteverzuim te beïnvloeden.

Workshop: effectief leidinggeven – 28 maart
Tijdens deze workshop grijpen we de kleurentypologie van Jung aan om u inzichten, tips en praktische handvatten te bieden op het gebied van persoonlijke effectiviteit en leiderschap.

Maatwerktraining ‘Personeel in Bedrijf’ – individueel in te plannen
Een praktijkgerichte basistraining op het gebied van personeel en organisatie. In deze maatwerktraining doorlopen we tijdens 4 individuele en praktijkgerichte sessies het P&O-werkveld in hoofdlijnen en vormt u zich tevens een beeld van mogelijke aandachts- of ontwikkelingspunten binnen uw eigen bedrijf.

NIEUW!!!   Fit for the Future… een praktische wegwijzer richting een vitale organisatie – 11 april, 25 april en 7 mei
Dit opleidingsprogramma helpt ondernemers op weg: van bewustwording tot inzicht in de praktische mogelijkheden. We verzorgen dit programma in 3 dagdelen, incl. quick-scan en plan van aanpak mbt  de eigen organisatie.

Voor alle groepsbijeenkomsten gaan we vooralsnog uit van een locatie in de omgeving van Roermond. Uiteraard passen wij de locatie graag aan indien de groepssamenstelling daar aanleiding toe geeft.

Aanmelden kan per mail: info@spam-protecthaer.nl, onder vermelding van uw bedrijfs- en contactgevens en naam van de deelnemer(s) en de naam van de workshop(s) waarvoor u zich aanmeldt.

Ga terug naar Tips