Pas uw vaststellingsovereenkomsten aan op herroepingsmogelijkheid

Tip van de maand

Pas uw vaststellingsovereenkomsten aan op herroepingsmogelijkheid

Wednesday 8 April 2015

Indien werknemer en werkgever met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, kunt u de gemaakte afspraken vervolgens vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt dan rechtsgeldig. Van deze mogelijkheid wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt.

Door de nieuwe wet (WWZ) heeft de werkgever echter niet direct zekerheid over definitieve beëindiging van het dienstverband. De werknemer kan namelijk nog gedurende twee weken na schriftelijke instemming of ondertekening van de vaststellingsovereenkomst schriftelijk zijn instemming herroepen of de vaststellingsovereenkomst door een aan de werkgever gerichte verklaring, ontbinden. De werknemer hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Deze bedenktermijn van twee weken wordt verlengd tot drie weken indien de werkgever de werknemer niet in de vaststellingsovereenkomst of schriftelijk binnen 2 dagen na instemming op de bedenktermijn heeft gewezen. Van belang is aldus om uw vaststellingsovereenkomst op deze nieuwe wijziging aan te passen.

Gaat een werknemer overigens binnen zes maanden na een herroeping of ontbinding opnieuw akkoord met de opzegging of vaststellingsovereenkomst, dan komt hem niet opnieuw een herroepings- of ontbindingsrecht toe.

Ga terug naar Tips