Participatiewet: de mogelijkheden

Tip van de maand

Participatiewet: de mogelijkheden

Wednesday 27 August 2014

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Participatiewet definitief. Hierin komen drie wetten samen: de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en (gedeeltelijk) de Wajong. Het doel is om mensen met een beperking door werk bij reguliere werkgevers veel meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Een vorm van samenwerking die loont!

Voor wie is de Participatiewet bedoeld?
De wet richt zich op alle mensen die nu onder de Wwb, Wsw of de Wajong vallen. Ze zijn arbeidsongeschikt door een ziekte of handicap en niet in staat zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Ook mensen die een indicatie voor de Wsw hebben en op de wachtlijst staan, behoren tot de doelgroep. Wajongers en mensen die op de wachtlijst voor een sociale werkvoorzeining staan, krijgen tot 2018 voorrang bij het vervullen van de 125 duizend geplande extra banen. De overgrote meerderheid van deze doelgroep vormen Wajongers.

Wat zijn Wajongers?
Wajongers zijn mensen die vóór hun 17e, door een ziekte of handicap, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geraakt. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke, verstandelijke, psychische oorzaken of een combinatie daarvan. Momenteel heeft bijna een kwart van de Wajongers een baan, maar veel meer Wajongers willen en zijn in staat om te werken.

Welke aanpassingen zijn nodig?
Dat ligt aan de soort en mate van de beperking. Een Wajonger met autisme kan een goede werknemer zijn als er extra aandacht is voor zijn sociale vaardigheden. Een arbeidsgehandicapte met ADHD is erg geholpen door het bieden van structuur en het vermijden van stress. Maar soms is een aangepaste werkplek ook voldoende, bijvoorbeeld een lift of een aangepast bureau voor een kantoormedewerker in een rolstoel. Elke medewerker is anders, u beslist samen wat voor u beiden het beste werkt.
We onderscheiden de volgende categorieën aanpassingen:

  • uren-aanpassing: het kan voor een Wajonger soms voldoende zijn om minder uren te werken;
  • fysieke aanpassingen: voor sommigen is een aangepaste bureau of stoel, een lift of het wegnemen van fysieke obstakels de oplossing;
  • aanpassing van de aard van het werk: veel Wajongers functioneren prima als zij maar geen hoge werkdruk ervaren. Hen de tijd geven voor een taak maakt het werk behapbaar. Anderen zijn sociaal niet zo vaardig en zijn geholpen bij een werkomgeving waar hun manier van communiceren gewoon wordt geaccepteerd;
  • nieuwe functie of takenpakket creëren: soms is het mogelijk bepaalde werkzaamheden die nu door anderen in een bedrijf worden gedaan, te clusteren tot één takenpakket dat geschikt is voor een Wajonger.

Moet een Wajonger een eigen (vast) dienstverband krijgen?
Werkgevers hoeven een arbeidsgehandicapte niet persé zelf in loondienst te nemen. Het is ook mogelijk om een Wajonger in de flexibele schil van de organisatie te plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld door detachering via een uitzendbureau.

Welke regelingen zijn er voor werkgevers?
De overheid vindt het niet acceptabel dat deze doelgroep niet meedoet op de arbeidsmarkt. Daarom zijn er voor u als werkgever meerdere aantrekkelijke regelingen waar u gebruik van kunt maken, zoals loondispensatie, korting op sociale premies, een proefplaatsing, begeleiding door een jobcoach en een no-riskpolis bij ziekte. UWV biedt ook 'bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie'. Dit is een methodiek die in samenwerking met de Universiteit Maastricht is ontwikkeld. Door een analyse worden elementaire, eenvoudige werkzaamheden binnen een organisatie opgespoord en gecombineerd tot een nieuw takenpakket, waar een geschikte kandidaat uit de doelgroep bij wordt gezocht. Zo wordt als het ware een nieuwe functie gecreëerd. 

Ook om andere redenen de moeite waard 
De doelgroep die onder de Participatiewet valt, wil niet langs de kant door hun ziekte, aandoening of handicap. Deze mensen willen graag hun talenten benutten en laten zien wat ze kunnen. Omgaan met iemand met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kost extra begeleiding en tijd, maar kan ook voor uw bedrijf een verrijking zijn. Wajongers hebben door hun werk- of levenservaring vaak een positieve uitstraling op andere medewerkers. 

Hoe u met mensen omgaat, kan belangrijk zijn voor uw aantrekkelijkheid als werkgever. Waardeer maatschapelijk verantwoord ondernemen en maak ook met uw bedrijf het verschil.

Meer informatie is te krijgen bij de regionale Werkgeversservicepunten van het UWV. Een overzicht daarvan vindt u hier.  

Ga terug naar Tips