Omgaan met weerstand tegen verandering

Tip van de maand

Omgaan met weerstand tegen verandering

Tuesday 30 July 2013

Vaak bestaat er weerstand bij werknemers op het moment dat een nieuw idee of een andere werkwijze geïntroduceerd wordt. Dergelijke weerstand kan zich op veel manieren uiten. Getreuzel, interne onrust, demotivatie, ziekteverzuim….  Waardoor wordt deze weerstand bij medewerkers veroorzaakt en hoe kunnen leidinggevenden hier op inspelen?

Factoren die voor weerstand kunnen zorgen:

1. Onzekerheid over de eigen kwaliteiten: mensen vragen zich af of ze wel de juiste kennis en vaardigheden bezitten om met de verandering om te gaan: “Kan ik dat wel?”.  Investeer veel in het geruststellen van mensen, verstrek informatie, zorg voor evt. training, en schep duidelijke kaders.

2. Gezichtsverlies: werknemers kunnen het gevoel hebben dat hun iets wordt afgepakt en daardoor erg defensief reageren. Onderbouw de verandering en benadruk de positieve effecten, maar noem daarbij ook de goede resultaten van het verleden. Nú is echter verandering noodzakelijk; de wereld staat immers niet stil.

3. Overvaltechniek: als mensen opeens geconfronteerd worden met beslissingen, zorgt dat vaak voor weerstand. Overval medewerkers daarom niet van het ene op het andere moment, maar geef hen de kans om aan een nieuw idee te wennen en bereid een nieuwe werkwijze zorgvuldig voor.

4. Geen inspraak en verlies aan controle: laat medewerkers zoveel mogelijk meepraten en meedenken over de verandering. Bewaak zelf de koers, maar biedt ruimte voor eigen inbreng van medewerkers daar waar dat kan.

5. Alles ineens: mensen zijn gewoontedieren en gewoontes doorbreek je niet van de ene op de andere dag maar stap voor stap. Stel prioriteiten bij het doorvoeren van veranderingen. Focus eerst op de belangrijke zaken. Wat moet op korte termijn veranderen en wat kan nog even wachten?

6. (Angst voor) baanverlies: een nieuwe werkwijze gaat misschien, op termijn, tot ontslagen leiden. Als voorgenomen veranderingen een bedreiging zijn voor medewerkers kan een leider het beste eerlijk, snel en redelijk zijn.  Zorg dat de betrokken medewerkers weten waar ze aan toe zijn en niet te lang in onzekerheid verkeren.

7. Spanningen vanuit het verleden: op het moment dat iets verandert gaan gevoelens of negatieve ervaringen vanuit het verleden soms opnieuw de kop opsteken. Onderken de aanwezigheid en mogelijke invloed van dergelijke spanningen en maak deze bespreekbaar; toon respect voor gevoelens zónder ‘de oude koeien’ weer inhoudelijk ‘uit de sloot te halen’.

Ga terug naar Tips