Let op bij ontslagaanvraag zieke werknemers

Tip van de maand

Let op bij ontslagaanvraag zieke werknemers

Thursday 27 August 2015

Door de hervorming van het ontslagrecht moet u een ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid sinds 1 juli 2015 verplicht indienen bij UWV. Ontslag vanwege frequent ziekteverzuim of het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen verloopt via de kantonrechter. Dient u zo’n ontslagaanvraag in bij de kantonrechter, dan bent u wel verplicht een deskundigenoordeel van UWV te overleggen.

Wijziging indieningsprocedure
De procedure rondom het aanvragen van een ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar ziekte) is gewijzigd. Voorheen moesten alle ontslagaanvragen worden ingediend bij de UWV-vestiging in het werkgebied waar de werkgever is gevestigd, ook al woont de werknemer in het buitenland. Voortaan moet de ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid worden ingediend bij de UWV-vestiging in het werkgebied waarbinnen de werknemer woonachtig is. Dit zou als voordeel hebben dat als een deskundigenoordeel moet plaatsvinden de reisafstanden beperkt zijn en moet leiden tot een efficiënte werkwijze.

Woonachtig in het buitenland
Is de werknemer woonachtig in het buitenland, dan is de vestiging van UWV Haarlem bevoegd. Behalve voor werknemers die wonen in België en Duitsland. Voor de werknemers die in Duitsland wonen, dient de ontslagaanvraag bij UWV in Eindhoven ingediend te worden. Voor de werknemers die in België wonen dient de ontslagaanvraag bij de vestiging van UWV in Rotterdam ingediend te worden. 

Let bij een ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dus goed op waar de werknemer woonachtig is en dien de ontslagaanvraag bij de juiste UWV-vestiging in.

Gratis deskundigenoordeel
Het aanvragen van een deskundigenoordeel van UWV is voortaan gratis bij ontslag vanwege veelvuldig ziekteverzuim of als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. Sinds 1 juli 2015 bent u verplicht om in die gevallen een deskundigenoordeel aan te vragen en dit mag niet tot extra kosten leiden.

Deskundigenoordeel niet altíjd gratis
Omdat de bovenstaande maatregel niet tot hogere kosten voor werkgevers mag leiden, is het deskundigenoordeel gratis is als u dit nodig heeft voor een ontslagaanvraag wegens ziekte bij de kantonrechter. Vraagt u een deskundigenoordeel om een andere reden aan, dan bent u het normale tarief van € 400 verschuldigd.

Ga terug naar Tips