Langdurige zieken en transitievergoeding

Tip van de maand

Langdurige zieken en transitievergoeding

Tuesday 2 June 2015

Wanneer u als werkgever vanaf 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil beëindigen die 2 jaar of langer ziek is, dan heeft ook deze werknemer recht op een transitievergoeding. Zelfs na een opgelegde loonsanctie.

De transitievergoeding is niet verschuldigd wanneer de langdurige zieke werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of wanneer het dienstverband "slapend" wordt voortgezet. Het risico dat aan dit laatste kleeft, is dat een werknemer zich op enig moment weer beschikbaar stelt voor werk en vanaf dat moment in principe weer recht heeft op loon. Mocht u dan alsnog willen overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan is het maar de vraag of dat dan nog kan. Weeg de risico's dan ook goed af bij het "slapend" voortzetten van een arbeidsovereenkomst. 


Ga terug naar Tips