Handvaten voor herkennen en verminderen van werkstress

Tip van de maand

Handvaten voor herkennen en verminderen van werkstress

Monday 25 November 2019

Praktische tips om stressgevoelens bij werknemers te verlagen
• Help de werknemer keuzes te maken in zijn prioriteiten: ‘Dit en dat staat hoog op het lijstje, maar dit en dat heeft op dit moment geen urgentie’.
• Zoek samen met de werknemer wie hem kan ondersteunen in het uitvoeren van zijn taken.
• Nodig hem uit om dingen over te laten aan anderen en niet alles zelf te doen.
• Leg de lat niet te hoog en bespreek samen haalbare resultaten. Vier de successen als die resultaten behaald zijn (creëer quick wins, dus snelle succeservaringen).
• Faciliteer een georganiseerde werkplek.
• Ontmoedig multitasken; niemand kan het en het werk duurt er alleen maar langer door.
• Laat de werknemer per dag een ‘doelijstje’ opstellen dat ruim haalbaar is en organiseer een moment van waardering/beloning als het ‘lijstje’ die dag afgewerkt is.
• Geef de tip om de tijd die de werknemer kwijt is aan e-mails in te kaderen tot een bepaalde tijdsduur en een bepaald tijdstip op de dag.
• Stimuleer het tijdig en regelmatig nemen van pauzes.
Werkstress hoeft niet ongezond te zijn. Tijdelijk een gezonde spanning zorgt voor nog beter presteren of helpt een moeilijke klus te klaren. Maar als stress te lang aanhoudt en de werknemer het gevoel heeft onvoldoende invloed te hebben op stressverlaging, gaat het ten koste van zijn gezondheid en werkprestaties.

Zo herken je verschijnselen van aanhoudende stress bij werknemers:
• Snelle irritatie, een ‘kort lontje’ wanneer hij afgeleid wordt, weinig prikkels verdragen (zoals veel drukte of geluid).
• Negatief over zichzelf denken en praten, weinig zelfvertrouwen uitstralen in eigen kunnen.
• Vergeetachtigheid: snel de ‘gewone dingen’ vergeten.
• Verminderde concentratie, lang over het werk doen, deadlines niet meer halen. • Starre, minder flexibele opstelling, als zich veranderingen voordoen.
• Steeds langer op het werk blijven, omdat het niet af is.
• Terugtrekkend gedrag (bijv. achter de computer), zich afsluiten van anderen.
• Opgejaagd, geen tijd meer nemen om aandacht te hebben voor het verhaal van een ander.
• Gezondheidsklachten (hoofdpijn, maag-/darmklachten, rugklachten, etc.), een vermoeide blik en een futloze uitstraling.
• De neiging om steeds meer zelf te doen en weinig over te laten aan anderen.

Vooral als een werknemer een verandering in gedrag vertoont die neigt naar de bovengenoemde verschijnselen, moet u alert zijn. Er zijn ook werknemers die een aantal van bovengenoemde gedragingen ‘van nature’ hebben en dan hoeft dat niets te zeggen over werkstress.

Ga terug naar Tips