Download de checklist nieuwe Arbowet

Tip van de maand

Download de checklist nieuwe Arbowet

Monday 5 December 2016

De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Dat lijkt nog ver weg, maar er verandert veel, dus moet u tijdig aan de slag. Met deze handige checklist van Arbo Rendement zorgt u dat u op tijd klaar bent voor de wijziging van de Arbowet. 

Hierin vindt u, behalve een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wetgeving, de volgende onderwerpen terug:
1. Check het contract met de arbodienstverlener op minimumeisen;
2. Zorg dat de ondernemingsraad kan instemmen met de preventiemedewerker;
3. Organiseer overleg tussen preventiemedewerker, OR, bedrijfsarts en arbodienst;
4. Ga als ondernemingsraad in gesprek met de bedrijfsarts;
5. Denk na over de adviserende rol van de bedrijfsarts;
6. Informeer werknemers over recht op toegang tot bedrijfsarts.

Bron: Rendement

 

 

Ga terug naar Tips