Dienstverband eindigt na twee ziektejaren niet automatisch!

Tip van de maand

Dienstverband eindigt na twee ziektejaren niet automatisch!

Monday 27 June 2011

Stel u voor: uw medewerker is bijna twee jaar ziek. Ingeval het UWV bij de zogenoemde Poortwachterstoets constateert dat u zich voldoende heeft ingespannen voor re-integratie, hoeft u na de eerste twee ziektejaren geen loon tijdens ziekte meer door te betalen. Voor veel werkgevers een moment dat men eindelijk die tijdrovende, dure en vaak ook frustrerende ziekteperiode als afgehandeld kan beschouwen.

Pas echter op: de arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch bij het verstrijken van de eerste 104 ziekteweken. Indien u als werkgever zelf géén actie onderneemt om het dienstverband te beëindigen, bestaat de mogelijkheid dat de werknemer na verloop van tijd alsnog aanspraak kan maken op hervatting in zijn eigen of passend werk! Dit kan vele jaren later zelfs nog het geval zijn, bijvoorbeeld wanneer de medische situatie van de medewerker drastisch is veranderd.

Veel werkgevers denken dat het einde van de verplichting het loon door te betalen tijdens ziekte óók betekent dat de onderlinge arbeidsverhouding automatisch stopt. Wettelijk gezien eindigt op datzelfde moment echter alleen het opzegverbod tijdens ziekte. Dit betekent dat ontslag wegens ziekte vanaf dat moment mogelijk wordt, maar de werknemer blijft formeel in dienst (ook zonder loon vanuit de werkgever te ontvangen), totdat de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden (dus via onderlinge overeenkomst) wordt beëindigd óf het arbeidscontract door de werkgever formeel wordt opgezegd (hiervoor is een ontslagvergunning noodzakelijk).

Natuurlijk kan het best zijn dat u op enig moment, wanneer de werknemer daartoe weer in staat is, hem of haar weer graag de werkzaamheden actief wilt laten oppakken. Dat blijft gewoon mogelijk. We gaan er echter van uit dat u daar in elk geval wel graag zelf bewust voor wilt kiezen, in plaats van noodgedwongen de verplichtingen op te moeten volgen vanuit een 'vergeten' dienstverband van misschien wel ettelijke jaren geleden.

Leun daarom niet rustig achterover nadat de eerste twee ziektejaren zijn verstreken, maar grijp dat moment meteen aan om ook het dienstverband formeel af te sluiten. In de meeste gevallen leidt dat, juist op zo'n duidelijk aanwijsbaar en reeds getoetst moment, tot weinig noemenswaardige problemen. Zónder dat u ook nog een bedrag hoeft mee te geven. Ontslag pas aanvragen op het moment dat een medewerker jaren later weer wil en kan hervatten, wordt een veel moeizamer en duurder traject.

HAER adviseert u graag over de manier die het best aansluit op uw situatie en kan u met raad en daad bijstaan om de wederzijdse beëindiging of het ontslag tot een goed einde te brengen. Indien gewenst, nemen wij de procedure zelfs geheel van u over. Oók wanneer de eerste twee ziektejaren al wat langer geleden verstreken zijn.

HAER stelt aan haar klanten geheel gratis een voorbeeld-vaststellingsovereenkomst beschikbaar, die u kunt gebruiken om het dienstverband na 104 ziekteweken met wederzijds goedvinden te beëindigen. Klanten kunnen deze opvragen via het onderdeel 'contact' op deze website of telefonisch via ons algemeen nummer 0475-352708.

Ga terug naar Tips