De zieke grensarbeider

Tip van de maand

De zieke grensarbeider

Monday 1 May 2017

De re-integratie van een zieke werknemer bezorgt menig werkgever al hoofdpijn. De re-integratie van een zieke grensarbeider is zelfs nóg ingewikkelder! Want bij de re-integratie van een zieke grensarbeider heeft u niet alleen te maken met de Nederlandse wet- en regelgeving, maar ook met Europese verordeningen die van toepassing zijn. Hierbij een aantal tips hoe u om dient te gaan met een grensarbeider die ziek wordt.

1. Spreekuur : vraag ons / arbeidsjuristen in hoeverre de werknemer verplicht is om gehoor te geven aan het spreekuur.
Vaak wordt de zieke werknemer opgeroepen om te verschijnen op het spreekuur van de arbodienst of bedrijfsarts. Hier in onze grensregio waar veel grensarbeiders wonen en werken, ligt dat soms wat gecompliceerder dan de meeste mensen denken. Wat namelijk niet iedereen zich realiseert, is dat een zieke werknemer die in Nederland werkt, maar in het buitenland woont, in principe in zijn woonland gecontroleerd dient te worden door een arts. Verplicht een werkgever een zieke grensarbeider om in Nederland het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken, dan kan dat in strijd zijn met het vereiste respect voor de gezondheidstoestand van de werknemer. Met andere woorden: een werknemer die in Nederland werkt, maar in België of Duitsland woont, moet in principe in zijn woonland (dus in België of Duitsland) gecontroleerd worden door een bedrijfsarts en hoeft dus niet naar Nederland af te reizen om in Nederland het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken. Dit hangt bijvoorbeeld samen met het antwoord op de vraag of de gezondheidssituatie van de werknemer zich ertegen verzet om naar Nederland te reizen, en of de werkgever bereid is de reis- en verblijfkosten van de werknemer te vergoeden.

2. Ziekteverzuimreglement : neem regels op voor grensarbeiders
Bent u een werkgever en heeft u één of meerdere werknemers in dienst die in het buitenland wonen, dan is het van belang dat u hier op anticipeert. Dit kunt u doen door dergelijke zaken (bij voorkeur vooraf!) goed vast te leggen. Het spreekt voor zich dat dergelijke afspraken aan het begin van het dienstverband beter te maken zijn, dan wanneer de werknemer zich eenmaal ziek gemeld heeft. Hoe doet u dat? U kunt dit doen door bijvoorbeeld uw verzuimprotocol hierop aan te passen. U kunt in uw verzuimprotocol duidelijke eisen stellen aan de verklaringen van buitenlandse artsen (bijvoorbeeld het type arts, en de informatie die de deskundigenverklaring minimaal moet bevatten). Let er daarbij dan wel op dat de voorschriften niet onredelijk belastend voor de werknemer zijn.

3. Verschillen de grensarbeider en de werkgever van mening over het verzuimproces? Vraag ons / arbeidsjuristen wat de vervolgstappen zijn.
Verschilt de grensarbeider met de werkgever van mening over het verzuimproces? Een Nederlandse medewerker zou daarin verplicht zijn een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen, om objectief te bekijken wie er in het gelijk staat. De grensarbeider is -  in tegenstelling tot een gewone Nederlandse werknemer - niet verplicht om een deskundigenoordeel van het UWV aan te vragen. Een zieke grensarbeider wordt namelijk beschermd door Europese regelgeving. Maar de Nederlandse werkgever kan de grensarbeider desalniettemin oproepen om deel te nemen aan re-integratieactiviteiten. De werknemer moet in principe daaraan meewerken en mag dat niet zonder deugdelijke grond weigeren.

Kortom, in een grensarbeiderszaak is het verstandig om advies in te winnen voor wat betreft de rechten en verplichtingen van werkgever en werknemer voor wat betreft de re-integratie en het recht op loonbetaling. Hierin kunt u worden geadviseerd in hoe om te gaan met het spreekuur van de bedrijfsarts en eventueel de medische beoordeling in het buitenland.

Bron: HAER Advies/SPEE Advocaten

Ga terug naar Tips