4: Aan de slag met de WAB: De oproepovereenkomst

Tip van de maand

4: Aan de slag met de WAB: De oproepovereenkomst

Thursday 15 August 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. Ondanks dat de wet pas 1 januari 2020 van kracht is kun je je nu al voorbereiden. De komende maanden werken we graag samen in 6 stappen naar een juiste invoering van de WAB toe!

Acties m.b.t. de Oproepovereenkomst:
1. Inventariseer het aantal oproepovereenkomsten binnen de onderneming.

2. Breng in kaart welke oproepkracht wanneer in dienst is getreden en wat de gemiddelde arbeidsduur per maand bedraagt.

3. Bedenk of het wenselijk is om de oproepkrachten die een jaar of langer werkzaam zijn, een dienstverband met een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Als dat niet het geval is, dan is beëindiging van het contract een overweging waard.

4. Als het aanbieden van een vaste arbeidsomvang niet wenselijk is, dan is het wellicht verstandig om een oproepovereenkomst die voor 1-1-2020 afloopt, niet te verlengen, of slechts te verlengen totdat het totale dienstverband elf maanden heeft geduurd.

5. Bij het aannemen van een oproepkracht is het – als het écht gaat om de flexibiliteit - wellicht verstandig om nooit een langer dienstverband dan elf maanden met een oproepkracht aan te gaan.

Download achtergrondinformatie en actieplan Oproepovereenkomst

De volgende tip bespreken we de acties voor de Payroll-gelijke arbeidsvoorwaarden. In de rechterbalk tref je alle tips aan.

Ga terug naar Tips