3 tips voor een goed beoordelingsgesprek

Tip van de maand

3 tips voor een goed beoordelingsgesprek

Marjolein de Jong

Thursday 31 October 2019

1. Houd het eenvoudig
Een van de belangrijke punten van kritiek op beoordelingssystemen is dat het tijdrovend en duur is. Als de meerwaarde ervan dan ook nog eens niet duidelijk is, is het vooral van belang het systeem zo eenvoudig mogelijk te maken. Dus, geen eindeloze stroom formulieren en afvinklijsten, die dragen alleen maar bij aan een verdere bureaucratisering.

2. Richt je (niet alleen) op prestaties
De constatering dat er een zwak verband is tussen beoordeling en prestaties betekent dat prestaties niet leidend hoeven te zijn in die gesprekken. Prestaties kunnen benoemd worden, maar wel met kritiekpunten in het achterhoofd. Houd daarbij ook in de gaten dat veel schade kan worden toegebracht met een beoordelingssysteem. Hoe moeilijker de relatie met prestaties is te leggen, hoe eerder het als oneerlijk of nutteloos zal worden beschouwd.

3. Stel centraal wat belangrijk is
Om ervoor te zorgen dat de gesprekken nuttig worden gevonden door de leidinggevende en de werknemer, moet het voor beide partijen duidelijk zijn wat het doel is van het gesprek. Wat daarbij centraal zou moeten staan is wat voor zowel leidinggevende als werknemer belangrijk is. Dus, wat zijn de aspecten die de leidinggevende als waardevol ziet (en waarom) en wat is voor de werknemer belangrijk in het werk. Op die manier is het beoordelingsgesprek daadwerkelijk een gesprek. Ook al hoeft dat niet direct te leiden tot betere prestaties van de werknemer, het draagt bij aan de verstandhouding tussen leidinggevende en werknemer en dat is in zichzelf van belang.

Ga terug naar Tips