3 tips om oudere medewerkers hun pensionering te laten halen

Tip van de maand

3 tips om oudere medewerkers hun pensionering te laten halen

Tuesday 7 November 2017

De gemiddelde pensioenleeftijd stijgt snel. De meeste werkenden halen zonder moeite hun pensioen maar sommigen redden het moeizaam of zelfs helemaal niet. Risico op verzuim door ziekte ligt op de loer als medewerkers hun werk fysiek of mentaal niet meer kunnen volhouden. Wat kun je doen om medewerkers hun pensioen te laten halen?

Tip 1: zet in op vitaliteit & geluk: ‘ben je fit voor je job?’ Als HR heb je niet op alle factoren invloed. Wel kun je managers adviseren met medewerkers periodiek en continue het gesprek te voeren over de door hen ervaren vitaliteit en geluk: ‘ben je fit voor je job?’ Er is een sterke relatie tussen gezondheid en geluk. 95 procent van de mensen die hun eigen gezondheid als zeer goed bestempelen zegt gelukkig te zijn. Dit geluksgevoel zakt naar 54 procent als de ervaren gezondheid slecht of zeer slecht is (CBS, 2014). Investeer dus in vitaliteitsprogramma’s om de vitaliteit en het geluk van medewerkers te vergroten, juist ook nu de medewerkers steeds ouder worden.

Tip 2: monitor samen met de medewerker de ‘landing’ naar pensionering Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd rond 61 jaar. Onder invloed van regelgeving en wetswijzigingen is deze leeftijd inmiddels gestegen naar 64 jaar en 5 maanden (CBS, 2016). Het percentage werknemers die op het moment van pensionering 65 jaar of ouder zijn, wordt steeds groter. Of het wel of niet zwaar is om het pensioen te halen zal voor iedereen anders zijn. Als HR zul je dit proactief samen met de medewerker moeten monitoren. Flexibiliteit van de werknemer als wel van de werkgever bij deze ‘landing’ is van wezenlijk belang.

Tip 3: bied een pensioen-cursus aan Als HR is het aan te raden een cursus voor de medewerkers met het pensioen in zicht standaard in het opleidingspakket op te nemen. Tijdens de cursus wordt teruggeblikt op het werkzame leven en wordt er stilgestaan bij de komende levensfase. Het helpt medewerkers om mentaal de knop om te zetten. De medewerker kan dan in alle vrijheid bepalen welke ervaringen en kwaliteiten ze wil gaan inzetten in haar nieuwe toekomst.

Bron:Xperthractueel/HAER

Ga terug naar Tips