3: Aan de slag met de WAB: Transitievergoeding vanaf dag 1

Tip van de maand

3: Aan de slag met de WAB: Transitievergoeding vanaf dag 1

Thursday 15 August 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. Ondanks dat de wet pas 1 januari 2020 van kracht is kun je je nu al voorbereiden. De komende maanden werken we graag samen in 6 stappen naar een juiste invoering van de WAB toe!

Acties m.b.t. de Transitievergoeding vanaf dag 1:
1. Houd met de budgettering voor 2020 rekening met transitievergoedingen die mogelijk betaald moeten worden als contracten van tijdelijke medewerkers niet worden verlengd.

2. Denk er over na of het opnemen van een aanzeggen bij voorbaat in een tijdelijk contract nog wel zo’n goed idee is. Als de werknemer zelf niet meer wil, dan heeft de werkgever al aangezegd en is de transitievergoeding verschuldigd. Als de werknemer zelf laat weten dat hij niet door wil en er is nog niet aangezegd, dan is geen transitievergoeding verschuldigd. Het dienstverband eindigt dan immers niet op initiatief van de werkgever, maar op initiatief van de werknemer.

3. Haal het artikel met de aanzegging bij voorbaat eventueel uit de standaard contacten voor bepaalde tijd.

4. Neem (nu al) bij het aangaan of verlengen van een contract voor bepaalde tijd de extra kostenpost in aanmerking dat wanneer dat verlengde contract na 1-1-2020 eindigt, de transitievergoeding verschuldigd kan zijn.

5. Of zorg dat het tijdelijke contact voor 1-1-2020 eindigt, waardoor de transitievergoeding niet verschuldigd is.

Download achtergrondinformatie en actieplan Transitievergoeding vanaf dag 1.

De volgende tip bespreken we acties voor de Oproepovereenkomst. In de rechterbalk tref je alle tips aan.

Ga terug naar Tips