2: Aan de slag met de WAB: Transitievergoeding

Tip van de maand

2: Aan de slag met de WAB: Transitievergoeding

Marjolein de Jong

Thursday 15 August 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. Ondanks dat de wet pas 1 januari 2020 van kracht is kun je je nu al voorbereiden. De komende maanden werken we graag samen in 6 stappen naar een juiste invoering van de WAB toe!

Acties m.b.t. de Transitievergoeding:
1. Inventariseer van welke mensen binnenkort afscheid genomen moet- of kan gaan worden en per wanneer.

2. De wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding zorgen in sommige gevallen voor grote verschillen. Vaak is de transitievergoeding berekend volgens de regels tot 1-1-2020 (fiks) hoger, zeker bij langere dienstverbanden en oudere werknemers. Het is beslist de moeite waard om uit te rekenen hoe hoog de transitievergoeding in het ene- en hoe hoog die in het andere geval is. Dat kan meewegen bij de beslissing om nog in 2019- of pas in 2020 afscheid te nemen van een medewerker.

3. Het in kaart brengen van de verschillen kan ook helpen om werknemers te bewegen mee te werken aan beëindiging van hun dienstverband. Aan hen kan worden voorgehouden dat ontslag in 2019 aanspraak geeft op de ‘oude’ transitievergoeding en dat wanneer ze niet meewerken het ontslag pas in 2020 voor elkaar zal zijn en de transitievergoeding een stuk lager is.

4. Hoewel de werkgever in dat geval dus een hogere vergoeding aan de werknemer moet betalen, kan het toch ook voordelig voor de werkgever uitpakken omdat het dienstverband (en de loonbetaling), eerder eindigt, het procesrisico (het risico dat een rechter een ontbindingsverzoek afwijst) wordt afgewend en de proceskosten worden bespaard.

Download achtergrondinformatie en actieplan Transitievergoeding

Ga terug naar Tips