P&O-formats en hulpmiddelen

P&O-formats en hulpmiddelen

Arbeidsovereenkomsten:
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, klik hier
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd EN, klik hier
Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd, klik hier
Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd EN, klik hier
Arbeidsovereenkomst Nul-uren, klik hier
Overeenkomst Vrijwilligerswerk, klik hier
Overeenkomst Vrijwilligerswerk EN, klik hier

AVG
Stappenplan AVG voor HR-organisatie, klik hier

Functioneren:
Beoordelingsgesprek, voorbeeldformulier, klik hier  
Functioneringsgesprek, voorbeeldformulier, klik hier
Opleidingsovereenkomst, klik hier
Persoonlijk Ontwikkelingsplan, klik hier
Voorbeeldbrief afspraken verbetertraject disfunctioneren, klik hier
Whitepaper Gesprekken op de werkvloer #1, klik hier

Instroom:
Tips voor het voeren van een sollicitatiegesprek, klik hier

Persoonlijk Leiderschap:
Whitepaper Persoonlijk Leiderschap, klik hier

Verlof:
Rekenmodel Afwezigheidsregistratie 2013, klik hier

Verzuim:
Ziekmeldings- en controlevoorschriften, voorbeeld, klik hier  
Verzuimkalender en toelichting, klik hier 
Verzuimkaart 2013, klik hier
Probleemanalyse, klik hier
Plan van Aanpak, klik hier
Tussentijdse of eerstejaars evaluatie, klik hier
Eindevaluatie Plan van Aanpak, klik hier
42e weekmelding klik hier
Tips voor een goed verzuimgesprek, klik hier
Belastende factoren op de werkplek, klik hier

Wet Arbeidsmarkt in Balans:
Stappenplan voorbereiding invoering WAB, klik hier