P&O-formats en hulpmiddelen

P&O-formats en hulpmiddelen

 • Tips voor het voeren van een sollicitatiegesprek, klik hier
 • Rekenmodel Afwezigheidsregistratie 2013, klik hier
 • Beoordelingsgesprek, voorbeeldformulier, klik hier  
 • Functioneringsgesprek, voorbeeldformulier, klik hier
 • Dierhouderij, model overeenkomst tijdelijk en vast klik hier
 • Glastuinbouw, model overeenkomst tijdelijk en vast klik hier
 • Open teelten, model overeenkomst tijdelijk en vast klik hier
 • Gelegenheidswerk, model overeenkomst nederlands, klik hier
 • Gelegenheidswerk, model overeenkomst nederlands-pools, klik hier
 • Model oproepovereenkomst (nul-uren), klik hier
 • Stappenplan Verificatieplicht

<param name='flashvars' value='wiguid=80cf7186-4403-4578-b16c-4de0eeca0570'><param name='transparency' value='true' /><param name='allowScriptAccess' value='always' /><param name='allowFullScreen' value='false' /><param value='transparent' name='wmode' /><param name='movie' value='http://beem.beemway.com/embed.axd?wi=80cf7186-4403-4578-b16c-4de0eeca0570' /><param name='quality' value='high' /><param name='bgcolor' value='#ffffff' /><embed src='http://beem.beemway.com/embed.axd?wi=80cf7186-4403-4578-b16c-4de0eeca0570' transparency='true' quality='high' bgcolor='#ffffff' width='380' height='400' wmode='transparent' flashvars='wiguid=80cf7186-4403-4578-b16c-4de0eeca0570' name='widget' align='middle' allowScriptAccess='always' allowFullScreen='false' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' /></object>>