Werkgevers mogen werktijdverkorting aanvragen voor coronavirus

Nieuwsbericht

Werkgevers mogen werktijdverkorting aanvragen voor coronavirus

Marjolein de Jong

Monday 24 February 2020

Bedrijven die door het coronavirus minder werk hebben voor hun medewerkers, mogen werktijdverkorting aanvragen. Zo krijgen werkgevers een tijdelijke WW-uitkering voor de niet-gewerkte uren van werknemers.

De werktijdverkorting geldt voor bedrijven die door buitengewone omstandigheden voorlopig minder werktijd voor hun werknemer hebben. Naast overstroming en brand valt het coronavirus ook onder de regeling. Voor de niet-gewerkte uren van werknemers kunnen werkgevers een uitkering bij UWV aanvragen. Wel moet het bedrijf aantonen dat het coronavirus ervoor heeft gezorgd dat er te weinig werk is.

Eisen voor aanvraag
Naast het aantonen dat een organisatie de werktijd verplicht moet inkorten, zijn er nog meer regels:
1. Het coronavirus belemmert minimaal 2 weken (en maximaal 24 weken)
2. Het coronavirus zorgt voor minstens 20% minder werk binnen het bedrijf
3. De werkgever vraagt een vergunning aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
4. Een vergunning duurt maximaal 6 weken
5. Bij een verbeterde situatie gaan werknemers weer werken
6. De werkgever kan maximaal 3 keer verlengen
7. Een werktijdverkorting geldt niet voor uitzendkrachten en oproepkrachten met een nul-urencontract

WW-uitkering van UWV
Als het ministerie van SZW instemt met de werktijdverkorting, dan wordt UWV ingeschakeld voor een WW-uitkering. Zo kan de werkgever in de meeste gevallen het volledige salaris doorbetalen aan zijn medewerkers. Door de uitbreiding van deze nieuwe regeling behouden werknemers hun baan en hebben werkgevers geen extra kosten.

Klik hier voor het aanmeldformulier

Bekijk meer nieuwsberichten

Mag ik een werknemer die zich ziek meldt vragen of hij het coronavirus heeft?

Hoewel het begrijpelijk is dat werkgevers dit willen weten, is het niet toegestaan om bij een... »

Ik heb mijn werknemer nu hard nodig, kan ik zijn verlof intrekken?

Als zich in een onderneming onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de werknemer niet kan... »

Wie bepaalt of werknemers kwetsbaar zijn en onder de regeling vallen?

Kwetsbare personen zijn ouderen en personen met verminderde weerstand. Als werkgever mag je (op... »

Mogen werknemers weigeren om wegens het coronavirus vanuit huis te werken?

Als een werkgever op de werkplek niet de benodigde bescherming tegen het coronavirus kan bieden aan... »

Wanneer moet een werkgever zijn medewerkers thuis laten werken wegens het coronavirus?

De regering heeft alle Nederlanders opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een... »

Moeten werkgevers voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Ja, in het algemeen geldt dat een werkgever moet zorgen dat hij zoveel mogelijk voorkomt dat zijn... »

Kan ik iemand aannemen op basis van een flexibele startdatum in verband met de coronacrisis?

Op zich zou dat kunnen. Maar je moet dan wel heel duidelijk afspreken dat de arbeidsovereenkomst... »

Er komt een nieuwe medewerker bij ons in dienst per 1 april a.s. Kan ik daar nu nog afscheid van nemen?

Wel als er sprake is van een proeftijdbeding. In dat geval kun je ook al vóór de eerste werkdag de... »

5 Tips voor minder werkstress tijdens het Coronavirus

Er zijn veel bedrijven die juist tijdens het coronavirus het extra druk hebben of de druk meer... »

Tips om als organisatie te communiceren in deze tijd

Zorgen voor een veilige werkomgeving is belangrijk in je rol als werkgever. Met het huidige... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 589 berichten.