Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nieuwsbericht

Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Marjolein de Jong

Monday 24 February 2020

Als je wil gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan kun je een werkervaringsplaats aanbieden. Het doel van een werkervaringsplaats (WEP) is het vergroten van de kans voor werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt om (weer) in het reguliere arbeidsproces te (re-)integreren door het opdoen van werkervaring.

Werkervaringsplaatsen (WEP’s) zijn bedoeld voor:
• Wajongers;
• Langdurig werklozen;
• Herintreders;
• WAO- en WIA-gerechtigden of arbeidsgehandicapten die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn;
• Schoolverlaters of afgestudeerden zonder werkervaring.

Stimulering en bemiddeling

Het stimuleren van de totstandkoming van WEP’s gebeurt vooral op het niveau van gemeenten en regio’s. Dit gebeurt in de 35 arbeidsmarktregio’s waarin Nederland is onderverdeeld. Het UWV en de gemeenten werken samen bij arbeidsbemiddeling van genoemde doelgroepen op zogenoemde Werkpleinen. Voor specifieke informatie zijn er werkgeversservicepunten ingericht.

Voordelen voor werkgevers
Lokale en regionale overheden stimuleren het aanbod van WEP’s bij bedrijven onder meer via aanbestedingsprocedures. Aanbesteders nemen steeds vaker Social Return-voorwaarden in aanbestedingen op. Daarmee prikkelen zij (mkb-)bedrijven om bij inschrijving op een aanbesteding een ‘social return on investment (sia)’-paragraaf op te nemen waarin een aanbod staat van werkervarings-/stageplaatsen en leerwerkplaatsen voor kansarme groepen op de arbeidsmarkt. Met een goede ‘sia-paragraaf’ maken bedrijven meer kans op een opdracht. Informatie hierover is te vinden via de afdeling Inkoop van aanbestedingen en via het Werkplein of een projectleider Social Return.

Regels en verplichtingen
Het begrip ‘werkervaringsplaats’ kent geen wettelijke basis. Wettelijk is er dus niets vastgelegd over de rechten en verplichtingen die gelden bij een WEP. Ook cao’s regelen op dit punt (vrijwel) niets. Afhankelijk van de doelgroep waartoe de gegadigde voor een WEP behoort, gelden verschillende (subsidie)voorwaarden. Soms zijn deze vastgelegd in gemeentelijke verordeningen, gebaseerd op de Participatiewet.

Interesse in werkervaringsplaatsen
Zorg dat je leidinggevenden in je organisatie de tijd en ruimte hebben om deze groep doelgroep goed te begeleiden. Zorg voor een werkvloer waar iedereen zich prettig kan voelen. Wil je dit op een goede manier inregelen in je organisatie, stel dan een diversiteitsbeleid op. Interesse, lees vooral ook het artikel "Diversiteitsbeleid invoeren in je organisatie".

Bekijk meer nieuwsberichten

Mag ik een werknemer die zich ziek meldt vragen of hij het coronavirus heeft?

Hoewel het begrijpelijk is dat werkgevers dit willen weten, is het niet toegestaan om bij een... »

Ik heb mijn werknemer nu hard nodig, kan ik zijn verlof intrekken?

Als zich in een onderneming onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de werknemer niet kan... »

Wie bepaalt of werknemers kwetsbaar zijn en onder de regeling vallen?

Kwetsbare personen zijn ouderen en personen met verminderde weerstand. Als werkgever mag je (op... »

Mogen werknemers weigeren om wegens het coronavirus vanuit huis te werken?

Als een werkgever op de werkplek niet de benodigde bescherming tegen het coronavirus kan bieden aan... »

Wanneer moet een werkgever zijn medewerkers thuis laten werken wegens het coronavirus?

De regering heeft alle Nederlanders opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een... »

Moeten werkgevers voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Ja, in het algemeen geldt dat een werkgever moet zorgen dat hij zoveel mogelijk voorkomt dat zijn... »

Kan ik iemand aannemen op basis van een flexibele startdatum in verband met de coronacrisis?

Op zich zou dat kunnen. Maar je moet dan wel heel duidelijk afspreken dat de arbeidsovereenkomst... »

Er komt een nieuwe medewerker bij ons in dienst per 1 april a.s. Kan ik daar nu nog afscheid van nemen?

Wel als er sprake is van een proeftijdbeding. In dat geval kun je ook al vóór de eerste werkdag de... »

5 Tips voor minder werkstress tijdens het Coronavirus

Er zijn veel bedrijven die juist tijdens het coronavirus het extra druk hebben of de druk meer... »

Tips om als organisatie te communiceren in deze tijd

Zorgen voor een veilige werkomgeving is belangrijk in je rol als werkgever. Met het huidige... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 589 berichten.