Update Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Nieuwsbericht

Update Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Wednesday 1 April 2020

Het doel van de tijdelijke NOW is om werkgevers in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen, waarbij zoveel mogelijk werknemers in dienst gehouden kunnen worden. Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. Het UWV streeft er naar om de regeling vanaf 6 april te openen.

De regeling in het kort
- Werkgevers kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
- De omzetdaling moet minimaal 20% zijn over de aan een gesloten driemaandsperiode tussen 1 maart en 31 juli 2020, waarvan de eerste dag valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei.
- De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom.
- De werkgever mag over de betreffende periode geen ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV.
- Het loon van de werknemers wordt over deze periode 100% doorbetaald.

De hoogte van de compensatie
De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat wordt uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld.

De omzet wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier.

Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.

Voor wie geldt de regeling
- Werknemers in loondienst
- Fictieve dienstverbanden (bijvoorbeeld, leerlingen en stagiaires)
- Uitzendkrachten en payrollmedewerkers

Het loon dat uitkomt boven € 9.538,- per maand komt niet voor subsidie in aanmerking.

Ik heb ik al werktijdverkorting aangevraagd
De aangevraagde werktijdverkorting van voor 17 maart 2020 wordt automatisch omgezet in een NOW-aanvraag. Al toegekende werktijdverkorting blijft gelden. Toegekende werktijdverkorting wordt niet verlengd, na afloop kan de NOW-regeling aangevraagd worden.

Heeft u vragen over de toepassing van de tijdelijke NOW, neem contact op met de adviseurs van HAER Advies via: 06 – 11 46 27 74

Bekijk meer nieuwsberichten

Subsidie praktijkleren 2019/2020

Vanaf 1 juli kunt u de subsidie praktijkleren weer aanvragen bij het ministerie van Onderwijs... »

Ontslagboete wordt toch afgeschaft, noodpakket met maand verlengd

De ontslagboete wordt toch afgeschaft in het tweede noodpakket zoals dat eerder was aangekondigd... »

Loopbaanbegeleiding inzetten bij een reorganisatie

Als er een reorganisatie binnen je bedrijf nodig is, ben je vaak bezig om dat zo goed mogelijk voor... »

Een leidinggevende die zegt: “Laat mij even meekijken”

Een leidinggevende die gek wordt van het thuiswerken van zijn of haar medewerkers. Want hoe kun je... »

Aanpassing NOW voor seizoensectoren

Op 21 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het huidige steunpakket voor het bedrijfsleven... »

Anderhalvemeter afstand op kantoor: hoe doe je dat?

Nu het ‘gewone’ leven langzaamaan op gang komt, de horeca bijna weer open mag en winkels en... »

De basis op orde binnen uw bedrijf

De huidige coronatijd vraagt, en brengt, veel en grote wijzigingen voor u als werkgever maar ook... »

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E, ieder bedrijf krijgt er via steeds meer wegen mee te maken. De verplichting voor het... »

Zo blijf je verbonden met de thuiswerker

Werknemers geven massaal gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat brengt... »

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang.... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 603 berichten.