Tip van maand: Voorzie tractoren van gordels

Nieuwsbericht

Tip van maand: Voorzie tractoren van gordels

Marjolein de Jong

Monday 27 January 2020

Waarom een gordel?
In 2019 zijn er 8 dodelijke ongelukken geweest in de agrarische sector, dit zijn er 6 minder dan in 2018. Alleen al in 2018 waren er vier dodelijke ongelukken, die door het dragen van een gordel waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden. De bestuurder kwam knel te zitten, of werd uit de trekker geslingerd. De hulpdiensten konden niets meer doen. Het maakt niet uit hoeveel rijervaring je hebt. Of hoe goed je het terrein kent. Zonder gordel overleef je een ongeluk vaak niet. Je kunt een gordel kopen bij een lokale dealer. De kosten zijn laag. Helemaal als je het vergelijkt met het leed en de kosten van een ongeluk. Vanaf 01-01-2020 is het verplicht voor Hoveniers en groenvoorziening en het Mechanisch loonwerk, maar het plan is dit ook voor andere sectoren verplicht te stellen.

Wat gebeurt er als je een ongeluk krijgt en je droeg geen gordel?
De cabine van een trekker is zo gebouwd, dat hij niet indeukt als de trekker kantelt of op zijn kop rolt. De gordel zorgt ervoor dat je binnen de veilige cabine blijft. Als de trekker kantelt, kun je er niet onder komen. Draag je geen gordel dan kan je door de klap tegen de vooruit komen of kan je uit de cabine geslingerd worden. Je komt dus uit de veilige zone. Eenmaal buiten kun je knel komen te zitten met als gevolg dat je dit niet overleeft. De werkgever (of werknemer) kan een boete opgelegd krijgen door de Inspectie SZW als onvoldoende maatregelen zijn genomen om letsel te voorkomen, zoals een gordel.

Wat is een goede gordel?

Een autogordel loopt over je schouder. In trekkers zitten heupgordels. Let op: een gordel geeft goede bescherming als je hem over je heupen draagt. Of over je bekken. Dus: niet over de zachte delen van je buik.

Waar moet ik rekening mee houden bij de aanschaf van een gordel?
De gordels moeten zijn voorzien van een goed werkende sluiting en een goed werkende blokkering. Oprolmechanismen moeten zodanig functioneren dat de gordel goed aansluit na het omdoen ervan.

Is het dragen van een gordel wettelijk verplicht?

De arbowetgeving* stelt vooral doelen. In dit geval is het doel:
• dat iemand niet van de trekker of door de cabine wordt geslingerd door bijv. een noodstop;
• dat iemand niet onder de trekker terechtkomt als hij kantelt. Een gordel in combinatie met een veiligheidscabine of een rolbeugel is de enige mogelijkheid om dit te voorkomen. Staat het dus letterlijk in de wet? Nee. Is er sprake van een overtreding als er toch iets is misgegaan en de werknemer droeg geen gordel of de werkgever had geen gordel op de trekker gemonteerd? Ja. Heb je een andere goede oplossing om dit soort ongevallen te voorkomen, dan mag dat ook. De oplossing moet wel minimaal net zo goed zijn als een gordel.

*In artikel 7.17a van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de uitrusting van mobiele arbeidsmiddelen staat:
-  lid 1: ‘Mobiele arbeidsmiddelen waarop een of meer personen kunnen worden vervoerd, zijn zodanig uitgerust dat het gevaar voor deze personen tijdens het vervoer zoveel mogelijk wordt beperkt.’
- lid 4: ‘Indien het gevaar bestaat dat de te vervoeren personen bij kanteling of omslaan bekneld kunnen raken tussen de delen van het mobiele arbeidsmiddel en de grond, is een systeem geïnstalleerd waarmee zij kunnen worden tegengehouden.

Wat staat er in de arbocatalogus over de gordel?

In de arbocatalogus voor de Hoveniers en groenvoorziening en het Mechanisch loonwerk staat:
• Voorzie zitplaatsen van veiligheidsgordels
• Maak afspraken over het gebruik van de veiligheidsgordels. Spreek met medewerkers af dat men de veiligheidsgordel in elk geval altijd draagt bij het rijden op de openbare weg en in risicovolle situaties met kantelgevaar, zoals bij het inkuilen, werkzaamheden op taluds en bij werkzaamheden langs het water.

Bekijk meer nieuwsberichten

Mag ik een werknemer die zich ziek meldt vragen of hij het coronavirus heeft?

Hoewel het begrijpelijk is dat werkgevers dit willen weten, is het niet toegestaan om bij een... »

Ik heb mijn werknemer nu hard nodig, kan ik zijn verlof intrekken?

Als zich in een onderneming onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de werknemer niet kan... »

Wie bepaalt of werknemers kwetsbaar zijn en onder de regeling vallen?

Kwetsbare personen zijn ouderen en personen met verminderde weerstand. Als werkgever mag je (op... »

Mogen werknemers weigeren om wegens het coronavirus vanuit huis te werken?

Als een werkgever op de werkplek niet de benodigde bescherming tegen het coronavirus kan bieden aan... »

Wanneer moet een werkgever zijn medewerkers thuis laten werken wegens het coronavirus?

De regering heeft alle Nederlanders opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een... »

Moeten werkgevers voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Ja, in het algemeen geldt dat een werkgever moet zorgen dat hij zoveel mogelijk voorkomt dat zijn... »

Kan ik iemand aannemen op basis van een flexibele startdatum in verband met de coronacrisis?

Op zich zou dat kunnen. Maar je moet dan wel heel duidelijk afspreken dat de arbeidsovereenkomst... »

Er komt een nieuwe medewerker bij ons in dienst per 1 april a.s. Kan ik daar nu nog afscheid van nemen?

Wel als er sprake is van een proeftijdbeding. In dat geval kun je ook al vóór de eerste werkdag de... »

5 Tips voor minder werkstress tijdens het Coronavirus

Er zijn veel bedrijven die juist tijdens het coronavirus het extra druk hebben of de druk meer... »

Tips om als organisatie te communiceren in deze tijd

Zorgen voor een veilige werkomgeving is belangrijk in je rol als werkgever. Met het huidige... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 589 berichten.