Regeling Gelegenheidsarbeid wordt Regeling Piekarbeid: principe-akkoord sociale partners

Nieuwsbericht

Regeling Gelegenheidsarbeid wordt Regeling Piekarbeid: principe-akkoord sociale partners

Tuesday 15 April 2014

De regeling gelegenheidsarbeid wordt vervangen door de regeling piekarbeid. Sociale partners hebben op 11 april 2014 hierover een principe-akkoord gesloten, als alternatief voor de premievrijstelling van gelegenheidswerkers.

De regeling piekarbeid houdt in dat een werkgever een werknemer in dienst kan nemen, als gevolg van een verhoogd werkaanbod, voor een periode van maximaal 8 weken voor seizoensgebonden en uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan teelt en oogst (inclusief be- en verwerking van de oogst) van agrarische gewassen gedurende een aaneengesloten piekperiode. De werkgever hoeft voor de piekarbeider dan geen pensioenpremie te betalen en de piekarbeider wordt uitgesloten van pensioenopbouw gedurende deze periode.

Het principe-akkoord wordt op dit moment voorgelegd aan de achterban. Het akkoord zal definitief zijn na goedkeuring van de achterban en na een uitgebreide juridische toets. Na afronding en akkoord van deze juridische toets zal het pensioenreglement en de verplichtstelling van BPL hierop worden aangepast. Hierna gaat de regeling Piekarbeid direct van start en komt deze in de plaats van de regeling Gelegenheidswerk. 

Op dat moment zal het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw u ook informeren over de nadere invulling en voorwaarden van de regeling. Tot die tijd zal BPL de regeling gelegenheidswerk conform de huidige voorwaarden nog gedogen en uitvoeren volgens de huidige aanleverings- en registratieprocedures. Voor de goede orde; mocht de voorgestelde regeling juridisch niet haalbaar blijken en er dus geen grond voor uitsluiting in het reglement is, dan zal het bestuur van BPL op dat moment direct overgaan tot premie inning bij iedereen ouder dan 21 jaar. 

Bekijk meer nieuwsberichten

Vakantierechten in de agrarische CAO’s

Wat komt er als werkgever allemaal bij kijken als we het hebben over het onderwerp vakantie. Onder... »

Werkdruk in vakantietijd

Van de werkende Nederlanders vindt 46 procent het lastig om tijdens een vakantie afstand te nemen... »

Wat zegt de Wet: Vakantiedagen en vakantiegeld

Wat komt er als werkgever allemaal bij kijken als we het hebben over het onderwerp vakantie. Onder... »

Wat zegt de Wet: Vakantie en ziek

Wat komt er als werkgever allemaal bij kijken als we het hebben over het onderwerp vakantie. Onder... »

Cao-akkoord voor Glastuinbouw

Er is een formeel cao-akkoord voor de Glastuinbouw. Zodra de teksten beoordeeld zijn gaat de nieuwe... »

Vakantierechten in de agrarische Cao’s

Wat komt er als werkgever allemaal bij kijken als we het hebben over het onderwerp vakantie. Onder... »

Aanpassingen Wet Minimumloon en vakantiebijslag

Per 1 juli 2019 zijn er enkele wijzigingen relevant voor HR. Beide wijzigingen betreffen het... »

Werken met Jongeren

Wat mag een jongere werknemer voor werk doen? Wie met jongere werknemers werkt, moet in acht nemen... »

Blog: 'Ik werk veilig of ik werk niet"

“Ik werk veilig of ik werk niet” dat is een slogan waar Lisa van Veen HR-adviseur bij HAER advies... »

Wat moet je weten over de Risico-inventarisatie en Evaluatie?

Voorschriften rond de RI&E komen voort uit de Arbowet, het Arbobesluit en uit de Wet op de... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 542 berichten.