Regeling Gelegenheidsarbeid wordt Regeling Piekarbeid: principe-akkoord sociale partners

Nieuwsbericht

Regeling Gelegenheidsarbeid wordt Regeling Piekarbeid: principe-akkoord sociale partners

Tuesday 15 April 2014

De regeling gelegenheidsarbeid wordt vervangen door de regeling piekarbeid. Sociale partners hebben op 11 april 2014 hierover een principe-akkoord gesloten, als alternatief voor de premievrijstelling van gelegenheidswerkers.

De regeling piekarbeid houdt in dat een werkgever een werknemer in dienst kan nemen, als gevolg van een verhoogd werkaanbod, voor een periode van maximaal 8 weken voor seizoensgebonden en uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan teelt en oogst (inclusief be- en verwerking van de oogst) van agrarische gewassen gedurende een aaneengesloten piekperiode. De werkgever hoeft voor de piekarbeider dan geen pensioenpremie te betalen en de piekarbeider wordt uitgesloten van pensioenopbouw gedurende deze periode.

Het principe-akkoord wordt op dit moment voorgelegd aan de achterban. Het akkoord zal definitief zijn na goedkeuring van de achterban en na een uitgebreide juridische toets. Na afronding en akkoord van deze juridische toets zal het pensioenreglement en de verplichtstelling van BPL hierop worden aangepast. Hierna gaat de regeling Piekarbeid direct van start en komt deze in de plaats van de regeling Gelegenheidswerk. 

Op dat moment zal het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw u ook informeren over de nadere invulling en voorwaarden van de regeling. Tot die tijd zal BPL de regeling gelegenheidswerk conform de huidige voorwaarden nog gedogen en uitvoeren volgens de huidige aanleverings- en registratieprocedures. Voor de goede orde; mocht de voorgestelde regeling juridisch niet haalbaar blijken en er dus geen grond voor uitsluiting in het reglement is, dan zal het bestuur van BPL op dat moment direct overgaan tot premie inning bij iedereen ouder dan 21 jaar. 

Bekijk meer nieuwsberichten

Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband

Op 8 november is er door de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van slapende... »

Hoe werkt Ontslaggrond E: Verwijtbaar handelen of nalaten

Wat is Verwijtbaar handelen of nalaten? Hoewel bij verwijtbaar handelen of nalaten of een... »

Hoe werkt Onstlaggrond D: Disfunctioneren?

Wat is disfunctioneren? Om te kunnen beoordelen of je kunt overgaan tot ontslag wegens... »

Hoe start je een verbetertraject bij Disfunctioneren?

Je voert functionerings -en beoordelingsgesprekken en komt tot de conclusie dat een werknemer niet... »

De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Wat is de STAR-methodiek? De STAR-methodiek wordt vaak gebruikt bij selectiegesprekken. Maar het is... »

Waarom kiezen voor het invoeren van een beoordelingscyclus?

Beoordelingsgesprekken nemen een centrale plaats in binnen het personeelsbeleid van organisaties.... »

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, is opdracht gegeven aan de commissie Regulering van... »

Meedoen naar vermogen

Het kabinet stimuleert mensen om te werken, onder meer omdat werk de sleutel is tot een inkomen,... »

Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet heeft aangegeven op prinsjesdag in te zetten op Leven Lang Ontwikkelen. Een Leven Lang... »

Hoe maak je Duurzame Inzetbaarheid bespreekbaar?

Zijn je medewerkers duurzaam inzetbaar? Sta er eens bij stil of het werk wat je medewerkers doen... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 561 berichten.