Praktijkvoorbeelden transitievergoeding voor en na 1 januari 2020

Nieuwsbericht

Praktijkvoorbeelden transitievergoeding voor en na 1 januari 2020

Marjolein de Jong

Monday 23 December 2019

Aanpassingen in wetgeving
Op 1 januari 2020 treden de nieuwe arbeidsrechtregels in werking. Dat geldt ook voor de aanpassingen in de transitie­vergoeding­regeling. Een overzicht van de aanpassingen:
1. Nu hebben werknemers pas aanspraak op een transitievergoeding als zij twee jaar of langer bij een werkgever hebben gewerkt.
2. Per 1 januari 2020 hebben werknemers aanspraak op een transitie­vergoeding vanaf de allereerste dag van hun dienstverband (als het dienstverband is geëindigd of niet voortgezet op initiatief van de werkgever).
3. Nu wordt bij de berekening van de transitievergoeding afgerond op halve dienstjaren.
4. Per 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst.
5. Nu geldt een hogere opbouw van de transitievergoeding vanaf tien jaar dienstverband.
6. Per 1 januari 2020 wordt die afwijking in de opbouw afgeschaft, zodat voor ieder dienstjaar altijd 1/3 maandsalaris wordt opgebouwd (pro rata voor een gewerkt gedeelte van een dienstjaar).
7. Nu is de transitievergoeding onafhankelijk van de reden van het ontslag. Per 1 januari 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond, de cumulatiegrond, aan de ontslaggronden toegevoegd. Als de rechter een arbeidsovereenkomst op die grond ontbindt, dan heeft hij de mogelijkheid om maximaal een halve transitievergoeding extra toe te kennen. De werknemer kan in dat geval dus maximaal de transitievergoeding maal 1 ½ toegekend krijgen.

Praktijkvoorbeelden
Ontbindingsverzoek ingediend voor 1 januari 2020
SAMENVATTING
Een werkgever dient op 18 december 2019 een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter in Maastricht. Partijen zijn opgeroepen op 8 januari 2020 voor de mondelinge behandeling van de zaak. Welke transitievergoeding regeling geldt als het ontbindingsverzoek wordt toegekend? De 'oude' van voor 1 januari 2020 of de 'nieuwe' van na 1 januari 2020?

In dit geval geldt de oude transitievergoeding regeling. Het moment van indiening is bepalend voor de regeling die geldt. Als het ontbindingsverzoek (of als een ontslagvergunning bij het UWV) is ingediend (aangevraagd) in 2019, dan geldt de oude regeling, ook als de behandeling van de zaak pas in 2020 plaatsvindt en/of de beslissing pas in 2020 wordt genomen. Als het ontbindingsverzoek (of als een ontslagvergunning bij het UWV) is ingediend (aangevraagd) in 2020, dan geldt de nieuwe regeling.

Ontbindingsverzoek ingediend na 1 januari 2020
SAMENVATTING
Een werkgever dient op 2 januari 2020 een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter in Amersfoort. Partijen zijn opgeroepen op 22 januari 2020 voor de mondelinge behandeling van de zaak. Welke transitievergoeding regeling geldt als het ontbindingsverzoek wordt toegekend? De 'oude' van voor 1 januari 2020 of de 'nieuwe' van na 1 januari 2020?

In dit geval geldt de nieuwe transitievergoeding regeling. Het moment van indiening is bepalend voor de regeling die geldt. En de nieuwe regeling heeft onmiddellijke werking. Dat betekent dat de regeling op 1 januari 2020 meteen geldt. Dus als het ontbindingsverzoek (of als een ontslagvergunning bij het UWV) is ingediend (aangevraagd) op 1 januari 2020 of later, dan geldt de nieuwe regeling. Als het ontbindingsverzoek (of als een ontslagvergunning bij het UWV) is ingediend (aangevraagd) voor 1 januari 2020, dan geldt de oude regeling. Het moment van indiening is bepalend.

Gunstigere transitievergoeding-regeling bij kortere dienstverbanden SAMENVATTING
Wij zijn voornemens om het dienstverband van drie van onze medewerkers te beëindigen. Ze zijn alle drie relatief kort in dienst. Wat zijn de voordelen van beëindiging voor 1 januari 2020 als het gaat om de transitievergoeding?

Het voordeel van beëindiging voor 1 januari 2020 is dat het dienstverband eerder eindigt. Hoe eerder het dienstverband eindigt, hoe eerder de loondoorbetalingsverplichting eindigt. In veel gevallen, zeker bij kortere dienstverbanden is het verschil in berekening van de transitievergoeding tussen de oude en de nieuwe methode minimaal. Daardoor kan het financieel gunstiger zijn om voor 1 januari 2020 te beëindigen.

Voordelen van het beëindigen van dienstverbanden voor 01-01-2020:
• Eerder einde van het dienstverband betekent eerder einde aan de loonbetaling
• Eerder einde van het dienstverband betekent een minder lange periode waarover de transitievergoeding berekend hoeft te worden.
• Vanaf 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding berekend over de feitelijk gewerkte periode. In 2019 wordt de transitievergoeding nog berekend per 'heel gewerkt half jaar'. Dat kan een financieel voordeel opleveren.
• vanaf 1 januari 2020 moet de transitievergoeding betaald worden ongeacht de duur van het dienstverband. In 2019 hoeft de transitievergoeding pas te worden betaald als een werknemer 24 maanden of langer in dienst is geweest.

Rekenvoorbeelden in oude situatie en de nieuwe situatie
• Evi is 25 jaar, zij is op 1 maart 2018 bij de werkgever in dienst getreden en ze verdient € 3.000 bruto per maand. De werkgever wil weten welke transitievergoeding hij moet betalen als hij voor 1 januari 2020 het dienstverband beëindigd, en welke als hij dat na die tijd doet.

Als het dienstverband voor 1 januari 2020 eindigt, dan geldt de oude regeling en heeft het dienstverband nog geen 24 maanden geduurd. De werkgever is dan geen transitievergoeding verschuldigd aan Evi.

Als het dienstverband op 1 februari 2020 eindigt, dan geldt de nieuwe regeling. De arbeidsovereenkomst heeft dan 23 maanden geduurd. De werkgever moet wel een transitievergoeding aan Evi betalen. Die wordt berekend als volgt; 23/12 * (1/3 * € 3.000) = € 1.916,67 bruto.

• Lars is 33 jaar. Hij is op 1 januari 2016 bij zijn werkgever in dienst getreden en verdient € 2.500 bruto per maand. De werkgever wil weten welke transitievergoeding hij moet betalen als hij per 1 november 2019 het dienstverband beëindigd, en welke als hij dat per 1 februari 2020 doet.

Als het dienstverband op 1 november 2019 eindigt, dan geldt de oude regeling. Het dienstverband heeft op 1 november 2019 7 volledige halve jaren geduurd. De transitievergoeding wordt dan als volgt berekend; 7 * (1/6* € 2.500) = € 2.916,67 bruto.

Als het dienstverband op 1 februari 2020 eindigt, dan geldt de nieuwe regeling. Het dienstverband heeft op 1 februari 2020 49 maanden geduurd. De transitievergoeding wordt dan berekend als volgt: 49/12 * ((1/3* € 2.500) = € 3.402,78

Het verschil zit 'm hier in de telling in volledige halve jaren. Daardoor worden bij de berekening van de transitievergoeding op de oude manier bij beëindiging per 1 november 2019 de maanden juli tot november niet meegeteld. In de berekening op de nieuwe manier tellen die maanden en natuurlijk ook de maanden november tot februari wel mee.

Tot slot
Voor werkgevers wordt de berekening van de transitievergoeding op de nieuwe manier pas gunstig als het dienstverband van de werknemer lang heeft geduurd. Dat komt omdat de verhoging van de vergoeding bij een langer dienstverband per 1 januari 2020 niet meer aan de orde is. Bovendien geldt de verdere verhoging van de vergoeding bij een langer dienstverband van iemand die ouder is dan 50 jaar per 1 januari 2020 niet meer.

Voor hulp bij de berekening van de transitievergoeding is op rijksoverheid.nl een online rekentool transitievergoeding Meer info op https://werkgever.mijnwerkenzekerheid.nl/transitievergoeding/  Deze zal te zijner tijd worden aangepast aan de nieuwe regels.

Bekijk meer nieuwsberichten

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Het recht op een transitievergoeding geldt ook als een werknemer twee jaar of langer ziek is... »

Klaar voor de WAB? Loop nog even deze checklist na

1. Tijdelijke medewerkersBreng per tijdelijke werknemer chronologisch het verloop van de reeks... »

Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Opbouw Werknemers hebben per 1 januari 2020 vanaf hun eerste werkdag al aanspraak op een... »

Aan de slag met de WAB: Handvaten voor inregelen vaste uren-omvang

De invoering van WAB vraagt voor wat betreft de oproepkrachten de nodige voorbereiding op... »

Wat verandert er aan oproepovereenkomsten in de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei 2019 in de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent... »

Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband

Op 8 november is er door de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van slapende... »

Hoe werkt Ontslaggrond E: Verwijtbaar handelen of nalaten

Wat is Verwijtbaar handelen of nalaten? Hoewel bij verwijtbaar handelen of nalaten of een... »

Hoe werkt Onstlaggrond D: Disfunctioneren?

Wat is disfunctioneren? Om te kunnen beoordelen of je kunt overgaan tot ontslag wegens... »

Hoe start je een verbetertraject bij Disfunctioneren?

Je voert functionerings -en beoordelingsgesprekken en komt tot de conclusie dat een werknemer niet... »

De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Wat is de STAR-methodiek? De STAR-methodiek wordt vaak gebruikt bij selectiegesprekken. Maar het is... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 567 berichten.