Persoonlijke ontwikkeling structureel bespreekbaar maken

Nieuwsbericht

Persoonlijke ontwikkeling structureel bespreekbaar maken

Marjolein de Jong

Monday 27 January 2020

Een mooi middel om als organisatie structureel bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers is het Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een goed middel om medewerkers aan het bedrijf te binden. Het helpt de medewerker zijn loopbaan binnen het bedrijf te plannen en realiseren, in overeenstemming met de behoeften van het bedrijf. Medewerkers krijgen zo de kans om zich volgens hun wensen te ontwikkelen en doen tegelijkertijd vaardigheden op waar het bedrijf iets aan heeft.

In het POP legt u de afspraken vast over de toekomstige ontwikkeling van je medewerker. Een POP is middel om medewerkers duurzaam in te zetten en te behouden. Medewerkers kunnen hun loopbaan binnen het bedrijf plannen en realiseren, in overeenstemming met de behoeften van het bedrijf. Ze kunnen volgens hun wensen ontwikkelen en doen vaardigheden op waar het bedrijf iets aan heeft. Het POP kunt u als strategisch instrument inzetten voor de toekomst van het bedrijf.

Voordelen POP

Het werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen heeft voor de organisatie een aantal voordelen, zoals:
- bredere inzetbaarheid van het personeel;
- goede mogelijkheden om de toekomstige kennis en vaardigheden van het personeel op de wensen van het bedrijf af te stemmen;
- de mogelijkheid om medewerkers daar te plaatsen waar ze het best tot hun recht komen;
- grotere efficiëntie door het gericht inzetten van budgetten voor opleidingen;
- hoger rendement van gevolgde opleidingen;
- grotere motivatie onder de werknemers;
- minder uitval van werknemers door stress en burn-out;
- een betere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt;
- minder van uitstroom van werknemers.

De persoonlijke ontwikkeling van werknemers is nuttig voor elke organisatie, vooral voor bedrijven waar actuele kennis van groot belang is. Hetzelfde geldt voor snel groeiende of veranderende organisaties waarbij het van belang is dat werknemers met deze ontwikkelingen kunnen meegroeien. Het werken met POP’s kan hieraan een aanzienlijke bijdrage leveren. Het werken met POP’s is nuttig voor elke organisatie en voor elke functie. Voor zowel hoogopgeleiden als uitvoerende functies Het POP voor uitvoerende functie kan een gunstige uitwerking hebben. Het kan de werknemer helpen te groeien binnen de afdeling, bij te blijven bij de technische ontwikkelingen of tijdig in te spelen op het ouder worden. 

Het gesprek
Het daadwerkelijk opstellen van het POP gebeurt zo veel mogelijk tijdens een gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende. Uiteraard kan niet alle informatie over opleidingen en andere activiteiten direct concreet ingevuld worden. Een HR-professional kan adviseren over de opleidingsmogelijkheden.

Tijdens het gesprek komen de ambities en wensen van de medewerker aan de orde. Welke ontwikkelingsdoelstellingen op korte en op lange termijn heeft de medewerker? Hoe deze zijn in te passen in de bedrijfsdoelstellingen en de verwachte ontwikkelingen binnen de branche, het bedrijf en de desbetreffende afdeling. Als hierover overeenstemming is bereikt, kan de medewerker concrete doelen opstellen voor de lange en de korte termijn. Doelen op de korte termijn worden in een plan van aanpak uitgewerkt. Om zijn doelen te verwezenlijken, moet de medewerker bepaalde concrete stappen ondernemen. Deze stappen worden vastgelegd in het plan van aanpak. Hierin wordt per activiteit aangegeven wanneer deze plaatsvindt, wat de werknemer moet leren en welke ondersteuning de medewerker nodig heeft.
Klik hier voor een invulformat Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Tot slot

Persoonlijke ontwikkeling is een voortdurend proces, het houdt in principe nooit op. Het is van belang dat mensen zich blijven ontwikkelen en hun kennis door scholing blijven vergroten. Na afloop van de looptijd van een POP moet daarom altijd ruimte zijn voor een vervolg.

Bekijk meer nieuwsberichten

Code geel

Per half juni is het reisadvies binnen Europa aangepast. We mogen op vakantie naar gebieden waar... »

Subsidie praktijkleren 2019/2020

Vanaf 1 juli kunt u de subsidie praktijkleren weer aanvragen bij het ministerie van Onderwijs... »

Ontslagboete wordt toch afgeschaft, noodpakket met maand verlengd

De ontslagboete wordt toch afgeschaft in het tweede noodpakket zoals dat eerder was aangekondigd... »

Loopbaanbegeleiding inzetten bij een reorganisatie

Als er een reorganisatie binnen je bedrijf nodig is, ben je vaak bezig om dat zo goed mogelijk voor... »

Een leidinggevende die zegt: “Laat mij even meekijken”

Een leidinggevende die gek wordt van het thuiswerken van zijn of haar medewerkers. Want hoe kun je... »

Aanpassing NOW voor seizoensectoren

Op 21 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het huidige steunpakket voor het bedrijfsleven... »

Anderhalvemeter afstand op kantoor: hoe doe je dat?

Nu het ‘gewone’ leven langzaamaan op gang komt, de horeca bijna weer open mag en winkels en... »

De basis op orde binnen uw bedrijf

De huidige coronatijd vraagt, en brengt, veel en grote wijzigingen voor u als werkgever maar ook... »

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E, ieder bedrijf krijgt er via steeds meer wegen mee te maken. De verplichting voor het... »

Zo blijf je verbonden met de thuiswerker

Werknemers geven massaal gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat brengt... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 604 berichten.