Persoonlijke ontwikkeling structureel bespreekbaar maken

Nieuwsbericht

Persoonlijke ontwikkeling structureel bespreekbaar maken

Marjolein de Jong

Monday 27 January 2020

Een mooi middel om als organisatie structureel bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers is het Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een goed middel om medewerkers aan het bedrijf te binden. Het helpt de medewerker zijn loopbaan binnen het bedrijf te plannen en realiseren, in overeenstemming met de behoeften van het bedrijf. Medewerkers krijgen zo de kans om zich volgens hun wensen te ontwikkelen en doen tegelijkertijd vaardigheden op waar het bedrijf iets aan heeft.

In het POP legt u de afspraken vast over de toekomstige ontwikkeling van je medewerker. Een POP is middel om medewerkers duurzaam in te zetten en te behouden. Medewerkers kunnen hun loopbaan binnen het bedrijf plannen en realiseren, in overeenstemming met de behoeften van het bedrijf. Ze kunnen volgens hun wensen ontwikkelen en doen vaardigheden op waar het bedrijf iets aan heeft. Het POP kunt u als strategisch instrument inzetten voor de toekomst van het bedrijf.

Voordelen POP

Het werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen heeft voor de organisatie een aantal voordelen, zoals:
- bredere inzetbaarheid van het personeel;
- goede mogelijkheden om de toekomstige kennis en vaardigheden van het personeel op de wensen van het bedrijf af te stemmen;
- de mogelijkheid om medewerkers daar te plaatsen waar ze het best tot hun recht komen;
- grotere efficiëntie door het gericht inzetten van budgetten voor opleidingen;
- hoger rendement van gevolgde opleidingen;
- grotere motivatie onder de werknemers;
- minder uitval van werknemers door stress en burn-out;
- een betere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt;
- minder van uitstroom van werknemers.

De persoonlijke ontwikkeling van werknemers is nuttig voor elke organisatie, vooral voor bedrijven waar actuele kennis van groot belang is. Hetzelfde geldt voor snel groeiende of veranderende organisaties waarbij het van belang is dat werknemers met deze ontwikkelingen kunnen meegroeien. Het werken met POP’s kan hieraan een aanzienlijke bijdrage leveren. Het werken met POP’s is nuttig voor elke organisatie en voor elke functie. Voor zowel hoogopgeleiden als uitvoerende functies Het POP voor uitvoerende functie kan een gunstige uitwerking hebben. Het kan de werknemer helpen te groeien binnen de afdeling, bij te blijven bij de technische ontwikkelingen of tijdig in te spelen op het ouder worden. 

Het gesprek
Het daadwerkelijk opstellen van het POP gebeurt zo veel mogelijk tijdens een gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende. Uiteraard kan niet alle informatie over opleidingen en andere activiteiten direct concreet ingevuld worden. Een HR-professional kan adviseren over de opleidingsmogelijkheden.

Tijdens het gesprek komen de ambities en wensen van de medewerker aan de orde. Welke ontwikkelingsdoelstellingen op korte en op lange termijn heeft de medewerker? Hoe deze zijn in te passen in de bedrijfsdoelstellingen en de verwachte ontwikkelingen binnen de branche, het bedrijf en de desbetreffende afdeling. Als hierover overeenstemming is bereikt, kan de medewerker concrete doelen opstellen voor de lange en de korte termijn. Doelen op de korte termijn worden in een plan van aanpak uitgewerkt. Om zijn doelen te verwezenlijken, moet de medewerker bepaalde concrete stappen ondernemen. Deze stappen worden vastgelegd in het plan van aanpak. Hierin wordt per activiteit aangegeven wanneer deze plaatsvindt, wat de werknemer moet leren en welke ondersteuning de medewerker nodig heeft.
Klik hier voor een invulformat Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Tot slot

Persoonlijke ontwikkeling is een voortdurend proces, het houdt in principe nooit op. Het is van belang dat mensen zich blijven ontwikkelen en hun kennis door scholing blijven vergroten. Na afloop van de looptijd van een POP moet daarom altijd ruimte zijn voor een vervolg.

Bekijk meer nieuwsberichten

Nieuwe regels per 2020 voor werkgevers bij onwerkbaar weer

Voldoe je bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (vorst, sneeuw en overvloedige regenval) aan... »

Alle rookruimtes sluiten in 2022 en werkgever mag rookpauzes afnemen

De laatste rookruimtes in Nederland moeten in 2022 sluiten. Volgend jaar moeten de rookruimtes in... »

5 tips voor alcoholpreventie op het werk

Twee jaar geleden de volksgezondheidscampagne “Dry January” over uit Engeland. Dit jaar doen in... »

Tip van maand: Voorzie tractoren van gordels

Waarom een gordel? In 2019 zijn er 8 dodelijke ongelukken geweest in de agrarische sector, dit zijn... »

BPL Pensioenpremie vanaf 01-01-2020 omhoog

Per 1 januari 2020 is de BPL pensioenpremie verhoogd van 21,70% naar 25% van de pensioengrondslag.... »

Praktijkvoorbeelden transitievergoeding voor en na 1 januari 2020

Aanpassingen in wetgeving Op 1 januari 2020 treden de nieuwe arbeidsrechtregels in werking. Dat... »

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Het recht op een transitievergoeding geldt ook als een werknemer twee jaar of langer ziek is... »

Klaar voor de WAB? Loop nog even deze checklist na

1. Tijdelijke medewerkersBreng per tijdelijke werknemer chronologisch het verloop van de reeks... »

Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Opbouw Werknemers hebben per 1 januari 2020 vanaf hun eerste werkdag al aanspraak op een... »

Aan de slag met de WAB: Handvaten voor inregelen vaste uren-omvang

De invoering van WAB vraagt voor wat betreft de oproepkrachten de nodige voorbereiding op... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 573 berichten.