Oproepkrachten mogen werkgevers sneller weigeren

Nieuwsbericht

Oproepkrachten mogen werkgevers sneller weigeren

Marjolein de Jong

Monday 24 February 2020

Sinds de invoering van de WAB zijn er veel vragen op het aanbieden van vast werk een je oproepkrachten. Hieronder de belangrijke punten waar je rekening mee moet houden op een rij;

Nieuwe oproepovereenkomst

Volgens de nieuwe regels is er in twee situaties sprake van een oproepovereenkomst. Namelijk als de arbeidsomvang niet is vastgelegd als één vast aantal uren maand of per jaar, of als de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten. Daarnaast vallen consignatiediensten, denk aan een liftmonteur die in de weekenden beschikbaar moet zijn voor noodsituaties, en bereikbaarheidsdiensten in de zorg, ook niet onder de nieuwe regels. Wel worden nulurencontracten, min-maxcontracten beschouwd als oproepovereenkomsten.

Opzegtermijn nul-urencontracten

Voor nulurencontracten geldt dat de opzegtermijn voor de werknemer gelijk is aan de oproeptermijn van de werkgever. Dat is in de regel vier dagen (eventueel bij cao verkort tot 24 uur). Een oproepkracht met een nulurencontract heeft ten alle tijden de vrijheid om naar een andere werkgever te stappen. Ook hoeft hij niet per se aan het einde van de maand te stoppen. ‘Let er wel op dat de oproepkracht alleen van deze korte opzegtermijn gebruik kan maken bij een tussentijds opzegbeding. ‘Staat er geen tussentijdse opzegbeding in de arbeidsovereenkomst, dan kan de oproepkracht geen gebruik maken van deze regel.’

Aanbod vaste arbeidsomvang
Het aanbieden van een vaste arbeidsomvang is een van de meest besproken thema’s betreft oproepkrachten. ‘Veel werkgevers worden hier niet gelukkig van en we krijgen hier veel vragen over,’ Dat zijn onder meer de vastklikregeling en het feit dat elkaar opvolgende oproepcontracten (opvolgend werkgeverschap) in deze regels meetellen:

- Met de vastklikregeling moet de werkgever jaarlijks in de 13e maand verplicht een schriftelijk aanbod doen voor een vaste urenomvang, waarbij de loondoorbetalingsplicht niet is uitgesloten.
- Met achtereenvolgende arbeidscontracten geldt dat de overeenkomsten bij zowel dezelfde werkgever als bij een nieuwe opvolgende werkgever bij elkaar worden geteld mits er zes of minder maanden tussen de contracten zitten.

3 tips voor werken met oproepkrachten in 2020

1. Roep werkenden vier dagen van tevoren op om te komen werken.
2. Geef bij elke oproep concreet aan wat de werktijden zijn van de werkende (het verwijzen naar een rooster is dus onvoldoende).
3. Breng per oproepkracht goed in kaart wanneer de periode van 12 maanden zal verstrijken.

Houd je je niet aan bovenstaande oproepregels? Dan mag de werknemer de oproep weigeren. Toch zit hier de vraag bij of dit wel zo effectief gaat zijn. Angst om niet meer opgeroepen te worden kan overheersen zodra een oproepkracht wil afzeggen. Daarnaast heeft de oproepkracht recht op loon als de werkgever de oproep binnen vier dagen voor de aanvang van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk intrekt of de tijdstippen waarop gewerkt moet worden wijzigt.

Bekijk meer nieuwsberichten

Mag ik een werknemer die zich ziek meldt vragen of hij het coronavirus heeft?

Hoewel het begrijpelijk is dat werkgevers dit willen weten, is het niet toegestaan om bij een... »

Ik heb mijn werknemer nu hard nodig, kan ik zijn verlof intrekken?

Als zich in een onderneming onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de werknemer niet kan... »

Wie bepaalt of werknemers kwetsbaar zijn en onder de regeling vallen?

Kwetsbare personen zijn ouderen en personen met verminderde weerstand. Als werkgever mag je (op... »

Mogen werknemers weigeren om wegens het coronavirus vanuit huis te werken?

Als een werkgever op de werkplek niet de benodigde bescherming tegen het coronavirus kan bieden aan... »

Wanneer moet een werkgever zijn medewerkers thuis laten werken wegens het coronavirus?

De regering heeft alle Nederlanders opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een... »

Moeten werkgevers voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Ja, in het algemeen geldt dat een werkgever moet zorgen dat hij zoveel mogelijk voorkomt dat zijn... »

Kan ik iemand aannemen op basis van een flexibele startdatum in verband met de coronacrisis?

Op zich zou dat kunnen. Maar je moet dan wel heel duidelijk afspreken dat de arbeidsovereenkomst... »

Er komt een nieuwe medewerker bij ons in dienst per 1 april a.s. Kan ik daar nu nog afscheid van nemen?

Wel als er sprake is van een proeftijdbeding. In dat geval kun je ook al vóór de eerste werkdag de... »

5 Tips voor minder werkstress tijdens het Coronavirus

Er zijn veel bedrijven die juist tijdens het coronavirus het extra druk hebben of de druk meer... »

Tips om als organisatie te communiceren in deze tijd

Zorgen voor een veilige werkomgeving is belangrijk in je rol als werkgever. Met het huidige... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 589 berichten.