Nieuw per 1 januari 2020: De MKB verzuim-ontzorgverzekering

Nieuwsbericht

Nieuw per 1 januari 2020: De MKB verzuim-ontzorgverzekering

Marjolein de Jong

Thursday 22 August 2019

De introductie van een MKB-verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020 voor de ondersteuning en ontzorging van vooral kleine werkgevers is een van de maatregelen die voor deze groep in het leven is geroepen om te voldoen aan de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte van werknemers. Dit moet een goed betaalbare verzekering worden, waarbij verzekeraars werkgevers ‘optimaal’ ontzorgen als een werknemer (langdurig) ziek wordt. De verzekering moet het risico op een loonsanctie na twee jaar ziekte wegnemen. De minister heeft onlangs laten weten dat het voor werkgevers mogelijk zal zijn om per 1 januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering in te laten gaan.

Advies bedrijfsarts wordt leidend
In de huidige situatie is eén van de oorzaken van een loonsanctie, het verschil van mening tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts over de belastbaarheid van de werknemer. De werkgever die zich twee jaar lang keurig aan de adviezen van zijn bedrijfsarts heeft gehouden, kan bij een andersluidend oordeel van de verzekeringsarts bedrogen uitkomen. Dat gaat per 1 januari 2021 veranderen. Vanaf dan zal de verzekeringsarts niet langer het medisch advies van de bedrijfsarts beoordelen.

Is de nieuwe verzuimverzekering verplicht?
In september dit jaar zullen verzekeraars die de MKB verzuim-ontzorgverzekering aanbieden, duidelijkheid geven over de polisvoorwaarden. Vanaf dat moment kun je de verzekering afsluiten, die per 1 januari 2020 in kan gaan. Het is geen verplichte verzekering, maar een mogelijkheid voor kleine werkgevers om dit risico af te dekken. Op dit moment werkt de minister met de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars aan een loket dat controleert of MKB verzuim-ontzorgverzekeringen aan de eisen voldoen en waar werkgevers terechtkunnen met klachten over de verzekering.

Wat is de rol van de casemanager?
De casemanager speelt een centrale rol bij de invulling van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Deze wordt aangewezen door de verzekeraar bij dreigend langdurig verzuim. De casemanager is onderdeel van het dienstverleningspakket en voert de regie bij de re-integratie. Daarnaast stimuleert hij dat alle betrokkenen aan hun (wettelijke) taken werken. Hij ondersteunt de werkgever bij zijn verplichtingen, maar neemt verantwoordelijkheden niét over.

Overige maatregelen die voortvloeien uit het wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA:
• Cumulatief € 10 miljoen kwaliteitsinvestering in de periode 2019-2022 om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten.
• Verbetering van de transparantie rondom de wijze van RIV-toetsing, onder andere in afstemming met het UWV.
• Verbetering van de communicatie over het thema loondoorbetaling bij ziekte, zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn, in samenwerking met onder andere het Verbond van Verzekeraars en het UWV.
• Versteviging van de rol van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode, doordat deze in het plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie zijn visie op het re-integratietraject moet geven. Deze maatregel wordt in een ministeriële regeling nader uitgewerkt.
• Starten van experimenten die als doel hebben inzichtelijk te maken wat wel en wat niet werkt inzake de verplichting om werknemers indien nodig te re-integreren bij een andere werkgever (tweede spoor re-integratie).

Bekijk meer nieuwsberichten

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken, is opdracht gegeven aan de commissie Regulering van... »

Meedoen naar vermogen

Het kabinet stimuleert mensen om te werken, onder meer omdat werk de sleutel is tot een inkomen,... »

Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet heeft aangegeven op prinsjesdag in te zetten op Leven Lang Ontwikkelen. Een Leven Lang... »

Hoe maak je Duurzame Inzetbaarheid bespreekbaar?

Zijn je medewerkers duurzaam inzetbaar? Sta er eens bij stil of het werk wat je medewerkers doen... »

De beleidsprioriteiten Ministerie van Sociale Zaken 2020:

Op prinsjesdag werden de 3 beleidsprioriteiten van Sociale zaken gepresenteerd. Deze 3 onderdelen... »

Wat moet je weten over de Risico-inventarisatie en Evaluatie?

Voorschriften rond de RI&E komen voort uit de Arbowet, het Arbobesluit en uit de Wet op de... »

Prinsjesdag 2019: HR Nieuws

De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. We zetten... »

Wetswijziging op komst: Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

Een groot deel van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de versnelde verhoging... »

Hoe voorkom je ongelukken tijdens de oogst?

In de zomer worden er veel gewassen geoogst. Het gras en de mais moeten van het land, het graan... »

Is jouw HR-organisatie al AVG Proof?

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 555 berichten.