Nieuw per 1 januari 2020: De MKB verzuim-ontzorgverzekering

Nieuwsbericht

Nieuw per 1 januari 2020: De MKB verzuim-ontzorgverzekering

Marjolein de Jong

Thursday 22 August 2019

De introductie van een MKB-verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020 voor de ondersteuning en ontzorging van vooral kleine werkgevers is een van de maatregelen die voor deze groep in het leven is geroepen om te voldoen aan de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte van werknemers. Dit moet een goed betaalbare verzekering worden, waarbij verzekeraars werkgevers ‘optimaal’ ontzorgen als een werknemer (langdurig) ziek wordt. De verzekering moet het risico op een loonsanctie na twee jaar ziekte wegnemen. De minister heeft onlangs laten weten dat het voor werkgevers mogelijk zal zijn om per 1 januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering in te laten gaan.

Advies bedrijfsarts wordt leidend
In de huidige situatie is eén van de oorzaken van een loonsanctie, het verschil van mening tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts over de belastbaarheid van de werknemer. De werkgever die zich twee jaar lang keurig aan de adviezen van zijn bedrijfsarts heeft gehouden, kan bij een andersluidend oordeel van de verzekeringsarts bedrogen uitkomen. Dat gaat per 1 januari 2021 veranderen. Vanaf dan zal de verzekeringsarts niet langer het medisch advies van de bedrijfsarts beoordelen.

Is de nieuwe verzuimverzekering verplicht?
In september dit jaar zullen verzekeraars die de MKB verzuim-ontzorgverzekering aanbieden, duidelijkheid geven over de polisvoorwaarden. Vanaf dat moment kun je de verzekering afsluiten, die per 1 januari 2020 in kan gaan. Het is geen verplichte verzekering, maar een mogelijkheid voor kleine werkgevers om dit risico af te dekken. Op dit moment werkt de minister met de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars aan een loket dat controleert of MKB verzuim-ontzorgverzekeringen aan de eisen voldoen en waar werkgevers terechtkunnen met klachten over de verzekering.

Wat is de rol van de casemanager?
De casemanager speelt een centrale rol bij de invulling van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Deze wordt aangewezen door de verzekeraar bij dreigend langdurig verzuim. De casemanager is onderdeel van het dienstverleningspakket en voert de regie bij de re-integratie. Daarnaast stimuleert hij dat alle betrokkenen aan hun (wettelijke) taken werken. Hij ondersteunt de werkgever bij zijn verplichtingen, maar neemt verantwoordelijkheden niét over.

Overige maatregelen die voortvloeien uit het wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA:
• Cumulatief € 10 miljoen kwaliteitsinvestering in de periode 2019-2022 om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten.
• Verbetering van de transparantie rondom de wijze van RIV-toetsing, onder andere in afstemming met het UWV.
• Verbetering van de communicatie over het thema loondoorbetaling bij ziekte, zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn, in samenwerking met onder andere het Verbond van Verzekeraars en het UWV.
• Versteviging van de rol van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode, doordat deze in het plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie zijn visie op het re-integratietraject moet geven. Deze maatregel wordt in een ministeriële regeling nader uitgewerkt.
• Starten van experimenten die als doel hebben inzichtelijk te maken wat wel en wat niet werkt inzake de verplichting om werknemers indien nodig te re-integreren bij een andere werkgever (tweede spoor re-integratie).

Bekijk meer nieuwsberichten

Subsidie praktijkleren 2019/2020

Vanaf 1 juli kunt u de subsidie praktijkleren weer aanvragen bij het ministerie van Onderwijs... »

Ontslagboete wordt toch afgeschaft, noodpakket met maand verlengd

De ontslagboete wordt toch afgeschaft in het tweede noodpakket zoals dat eerder was aangekondigd... »

Loopbaanbegeleiding inzetten bij een reorganisatie

Als er een reorganisatie binnen je bedrijf nodig is, ben je vaak bezig om dat zo goed mogelijk voor... »

Een leidinggevende die zegt: “Laat mij even meekijken”

Een leidinggevende die gek wordt van het thuiswerken van zijn of haar medewerkers. Want hoe kun je... »

Aanpassing NOW voor seizoensectoren

Op 21 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het huidige steunpakket voor het bedrijfsleven... »

Anderhalvemeter afstand op kantoor: hoe doe je dat?

Nu het ‘gewone’ leven langzaamaan op gang komt, de horeca bijna weer open mag en winkels en... »

De basis op orde binnen uw bedrijf

De huidige coronatijd vraagt, en brengt, veel en grote wijzigingen voor u als werkgever maar ook... »

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E, ieder bedrijf krijgt er via steeds meer wegen mee te maken. De verplichting voor het... »

Zo blijf je verbonden met de thuiswerker

Werknemers geven massaal gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat brengt... »

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang.... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 603 berichten.