Meedoen naar vermogen

Nieuwsbericht

Meedoen naar vermogen

Marjolein de Jong

Thursday 26 September 2019

Het kabinet stimuleert mensen om te werken, onder meer omdat werk de sleutel is tot een inkomen, maatschappelijke participatie en integratie.

• Arbeidsbeperking/migratieachtergrond
Voor sommige mensen is het lastig om een baan te vinden, zoals mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een migratieachtergrond. Dit zijn ook de groepen waarvan de arbeidsmarktpositie onzekerder wordt wanneer de economische groei afneemt. Voor mensen met een beperking is het kabinet aan de slag met de aanpak ‘Het Breed Offensief’. Bovendien is het de bedoeling dat het voor werkgevers eenvoudiger wordt gemaakt om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden.

• Werken moet lonen
Een ander uitgangspunt is dat werken moet lonen. Een wetsvoorstel volgt in de tweede helft van 2019. Ook is het de bedoeling om het perspectief op werk en inkomen van mensen met een Wajong-uitkering te verbeteren. Met de banenafspraak en de aanpak van arbeidsdiscriminatie steunt het kabinet mensen om mee te doen. Werkgevers liggen op koers voor 125.000 extra banen eind 2025 voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers ervaren de huidige werkwijze Wet banenafspraak als complex. Het kabinet wil dit aanpakken door het systeem te vereenvoudigen, waarbij het niet langer uitmaakt bij wie iemand werkt, maar dát iemand werkt.

Werkgevers, zowel uit de overheids- als de marktsector, kunnen samen extra banen realiseren. Het kabinet wil dat mensen makkelijker aan het werk komen én blijven. Met het project Simpel Switchen wil het kabinet samen met alle betrokkenen drempels wegnemen om te gaan werken. De bedoeling is dat dit wordt gedaan door veiligheid en zekerheid te bieden aan mensen om terug te vallen op de uitkering als dat toch nodig blijkt. Het kabinet richt zich op mensen met een Wajong-uitkering, mensen die vallen onder de Participatiewet en mensen met een arbeidsbeperking. Zo regelen we bijvoorbeeld dat mensen die een uitkering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) ontvangen en gaan werken, de eerste vijf jaar geen herbeoordeling krijgen op basis van hun inkomsten.

• Matching
Het kabinet wil dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker en sneller vinden. Samen met het UWV en gemeenten verbetert het kabinet de werkgeversdienstverlening en de matching door ervoor te zorgen dat in elke arbeidsmarktregio één publiek aanspreekpunt voor werkgevers is, met hetzelfde basispakket aan dienstverlening, met inzichtelijke profielen van de werkzoekenden en een overzichtelijk pakket aan instrumenten en voorwaarden. Het kabinet past hiervoor de SUWI regelgeving aan en start met het UWV en de VNG een programma voor het verbeteren van het uitwisselen van matchingsgegevens. Ook werkgevers en private intermediairs doen mee.

Achterblijvende arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond
Deze achterstand is hardnekkig en maakt dat iemand vanwege zijn herkomst minder kansen krijgt. Met acht pilots wil het kabinet verschillende beleidsopties testen om er achter te komen wat werkt om die achterstand te verkleinen. Dit is het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt’ en in het najaar 2020 volgt een tussentijdse rapportage. De bedoeling is dat de uitkomsten kunnen worden toegepast bij werkgevers, scholen en gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van werving en selectie. Daarnaast is het de bedoeling dat de wet wordt gewijzigd zodat de inspectie kan toezien op de aanwezigheid van wervings- en selectiebeleid met als doel (elke vorm van) discriminatie te voorkomen en tegen te gaan.

Bekijk meer nieuwsberichten

Code geel

Per half juni is het reisadvies binnen Europa aangepast. We mogen op vakantie naar gebieden waar... »

Subsidie praktijkleren 2019/2020

Vanaf 1 juli kunt u de subsidie praktijkleren weer aanvragen bij het ministerie van Onderwijs... »

Ontslagboete wordt toch afgeschaft, noodpakket met maand verlengd

De ontslagboete wordt toch afgeschaft in het tweede noodpakket zoals dat eerder was aangekondigd... »

Loopbaanbegeleiding inzetten bij een reorganisatie

Als er een reorganisatie binnen je bedrijf nodig is, ben je vaak bezig om dat zo goed mogelijk voor... »

Een leidinggevende die zegt: “Laat mij even meekijken”

Een leidinggevende die gek wordt van het thuiswerken van zijn of haar medewerkers. Want hoe kun je... »

Aanpassing NOW voor seizoensectoren

Op 21 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het huidige steunpakket voor het bedrijfsleven... »

Anderhalvemeter afstand op kantoor: hoe doe je dat?

Nu het ‘gewone’ leven langzaamaan op gang komt, de horeca bijna weer open mag en winkels en... »

De basis op orde binnen uw bedrijf

De huidige coronatijd vraagt, en brengt, veel en grote wijzigingen voor u als werkgever maar ook... »

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E, ieder bedrijf krijgt er via steeds meer wegen mee te maken. De verplichting voor het... »

Zo blijf je verbonden met de thuiswerker

Werknemers geven massaal gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat brengt... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 604 berichten.