Klaar voor de WAB? Loop nog even deze checklist na

Nieuwsbericht

Klaar voor de WAB? Loop nog even deze checklist na

Marjolein de Jong

Monday 23 December 2019

1. Tijdelijke medewerkers
Breng per tijdelijke werknemer chronologisch het verloop van de reeks tijdelijke arbeidsovereenkomsten in kaart. Reken vervolgens uit de duur van de verschillende contacten en de duur tussen de verschillende contracten. Bekijk vervolgens hoe lang en hoeveel contracten de reeks duurt. Tel het aantal maanden en dagen bij elkaar op. (als de tussenperiode langer dan 6 maanden is, begin dan weer bij nul) Tel het aantal tijdelijke contracten bij elkaar op (als de tussenperiode langer dan 6 maanden is, begin dan weer bij nul)

Acties:
• Neem een beslissing om het dienstverband voort te zetten, voor bepaalde of onbepaalde tijd of helemaal niet.
• Let steeds op de geldende aanzegtermijn
• In veel tijdelijke arbeidsovereenkomsten is een ‘aanzegging bij voorbaat’ opgenomen. Het verdient de voorkeur om deze uit de standaard tijdelijke arbeidsovereenkomsten te verwijderen omdat deze bepaling impliceert dat de werkgever bij voorbaat het initiatief neemt om het dienstverband niet voort te zetten, waardoor de transitievergoeding verschuldigd is, ook als de werknemer in feite het initiatief neemt om het dienstverband niet voort te zetten (waarbij de transitievergoeding eigenlijk niet verschuldigd is)

2. Afscheid nemen van medewerkers
Breng in kaart van welke werknemers binnenkort afscheid genomen moet- of kan gaan worden en per wanneer. De wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding zorgen in sommige gevallen voor grote verschillen. Vooral bij lange dienstverbanden is de transitievergoeding berekend volgens de regels tot 1-1-2020 (fiks) hoger (bereken met de tool Transitievergoeding vergelijken: voor en na 1 januari 2020

Acties:
• Breng in kaart welke op handen zijnde ontslagen in de afgelopen maanden in de koelkast zijn gezet tot de invoering van de WAB en start de voorbereidingen om hiermee na 1 januari 2020 voortvarend mee aan de slag te kunnen gaan.

3. Oproepovereenkomsten
Maak een overzicht van de oproepmedewerkers. Breng in kaart op welke datum de oproepkrachten in dienst zijn getreden, of sprake is van een vast of tijdelijk contract. Als sprake is van een tijdelijk contract, noteer dan op welke datum het tijdelijke contract afloopt. Breng vervolgens per oproepkracht in kaart wat de gemiddelde arbeidsduur per maand bedraagt en op welke datum hem een vaste arbeidsomvang aangeboden moet worden.

Acties:
• Is de werknemer per 1 januari 2020 langer dan een jaar werkzaam voor deze werkgever? Dan moet aan hem schriftelijk voor 1 februari 2020 een vaste arbeidsomvang worden aangeboden van minimaal het gemiddelde aantal uren dat hij in de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt, u kunt hiervoor gebruik maken van de Voorbeeldbrief aanbieding vaste arbeidsomvang
• Is de werknemer op enig ander moment 2020 voor deze werkgever werkzaam, dan moet aan hem schriftelijk binnen een maand na dat moment een vaste arbeidsomvang worden aangeboden van minimaal het gemiddelde aantal uren dat hij in de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt.
• De werknemer moet minstens een maand de tijd worden gegund om het aanbod voor een vaste arbeidsomvang te aanvaarden of niet.
• Oproepen moeten elektronisch of schriftelijk gebeuren. Oproepkrachten moeten minstens 4 dagen voor aanvang van het werk worden opgeroepen, tenzij op grond van de cao een kortere duur geldt. Oproepkrachten moeten ook minstens 4 dagen voor aanvang van het werk worden afgezegd, tenzij op grond van de cao een kortere duur geldt.

4. Lage WW-premie voor vaste medewerkers
Check de personeelsdossiers van de vaste medewerkers zonder oproeproepovereenkomst. In welke dossiers ontbreekt een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Stel voor de werknemers in wiens dossier een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontbreekt ofwel alsnog een overeenkomst op of maak een brief waarin u schriftelijk bevestigt aan de werknemer dat hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Deze moet door de werknemer worden ondertekend.

Acties:
• Check of op de loonstroken van de vaste medewerkers staat dat sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat geen sprake is van een oproepovereenkomst.
• Zorg dat op de loonaangiftes de indicaties juist vermeld staan: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J Schriftelijke arbeidsovereenkomst J Oproepovereenkomst N 30 en 31 december 2019: laatste check
• Hebben alle vaste medewerkers zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de overeenkomst of de brief ondertekend geretourneerd?
• Hebben alle medewerkers die een aanbod hebben gekregen om het dienstverband te beëindigen gereageerd?
• Zijn de loonstroken in orde? Staat erop welk soort contract de werknemer heeft vast of tijdelijk en oproep of vaste arbeidsomvang Download hier de Flyer WAB, de oude en nieuwe situatie overzichtelijk naast elkaar

Download hier onze flyer van de WAB

Bekijk meer nieuwsberichten

Aan de slag met Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of... »

Diversiteitsbeleid invoeren in je organisatie

Demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en de toename van het aantal allochtonen in de... »

Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Als je wil gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan kun je een... »

Oproepkrachten mogen werkgevers sneller weigeren

Sinds de invoering van de WAB zijn er veel vragen op het aanbieden van vast werk een je... »

Werkgevers mogen werktijdverkorting aanvragen voor coronavirus

Bedrijven die door het coronavirus minder werk hebben voor hun medewerkers, mogen... »

Persoonlijke ontwikkeling structureel bespreekbaar maken

Een mooi middel om als organisatie structureel bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling van de... »

Nieuwe regels per 2020 voor werkgevers bij onwerkbaar weer

Voldoe je bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (vorst, sneeuw en overvloedige regenval) aan... »

Alle rookruimtes sluiten in 2022 en werkgever mag rookpauzes afnemen

De laatste rookruimtes in Nederland moeten in 2022 sluiten. Volgend jaar moeten de rookruimtes in... »

5 tips voor alcoholpreventie op het werk

Twee jaar geleden de volksgezondheidscampagne “Dry January” over uit Engeland. Dit jaar doen in... »

Tip van maand: Voorzie tractoren van gordels

Waarom een gordel? In 2019 zijn er 8 dodelijke ongelukken geweest in de agrarische sector, dit zijn... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 578 berichten.