Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband

Nieuwsbericht

Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband

Anke van Helmond

Monday 11 November 2019

Op 8 november is er door de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Een werkgever mag een werknemer niet in slapend dienstverband houden om betaling van de transitievergoeding te ontlopen.

Wat is een slapend dienstverband?
Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald.

Waarom mag je geen slapend dienstverband aanhouden?
De Hoge Raad heeft in lijn met het eerder gegeven advies van de advocaat-generaal geoordeeld. Het argument dat het uitbetalen van de transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers hoge kosten met zich meebrengt gaat niet meer op. Dit argument is komen te vervallen sinds er een wet aangenomen dat werkgevers door het UWV gecompenseerd worden. Vanuit goed werkgeverschap mag een werknemer niet in een slapend dienstverband gehouden worden om het uitbetalen van de transitievergoeding te ontlopen.

Op de werkgever rust nu dus de verplichting om op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer het slapend dienstverband te beëindigen, met betaling van de een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. 

Zijn er uitzonderingen?
Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Anke van Helmond via anke.vanhelmond@haer.nl of bel naar 06-15335277

Bekijk meer nieuwsberichten

Code geel

Per half juni is het reisadvies binnen Europa aangepast. We mogen op vakantie naar gebieden waar... »

Subsidie praktijkleren 2019/2020

Vanaf 1 juli kunt u de subsidie praktijkleren weer aanvragen bij het ministerie van Onderwijs... »

Ontslagboete wordt toch afgeschaft, noodpakket met maand verlengd

De ontslagboete wordt toch afgeschaft in het tweede noodpakket zoals dat eerder was aangekondigd... »

Loopbaanbegeleiding inzetten bij een reorganisatie

Als er een reorganisatie binnen je bedrijf nodig is, ben je vaak bezig om dat zo goed mogelijk voor... »

Een leidinggevende die zegt: “Laat mij even meekijken”

Een leidinggevende die gek wordt van het thuiswerken van zijn of haar medewerkers. Want hoe kun je... »

Aanpassing NOW voor seizoensectoren

Op 21 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het huidige steunpakket voor het bedrijfsleven... »

Anderhalvemeter afstand op kantoor: hoe doe je dat?

Nu het ‘gewone’ leven langzaamaan op gang komt, de horeca bijna weer open mag en winkels en... »

De basis op orde binnen uw bedrijf

De huidige coronatijd vraagt, en brengt, veel en grote wijzigingen voor u als werkgever maar ook... »

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E, ieder bedrijf krijgt er via steeds meer wegen mee te maken. De verplichting voor het... »

Zo blijf je verbonden met de thuiswerker

Werknemers geven massaal gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat brengt... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 604 berichten.