Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband

Nieuwsbericht

Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband

Anke van Helmond

Monday 11 November 2019

Op 8 november is er door de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Een werkgever mag een werknemer niet in slapend dienstverband houden om betaling van de transitievergoeding te ontlopen.

Wat is een slapend dienstverband?
Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald.

Waarom mag je geen slapend dienstverband aanhouden?
De Hoge Raad heeft in lijn met het eerder gegeven advies van de advocaat-generaal geoordeeld. Het argument dat het uitbetalen van de transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers hoge kosten met zich meebrengt gaat niet meer op. Dit argument is komen te vervallen sinds er een wet aangenomen dat werkgevers door het UWV gecompenseerd worden. Vanuit goed werkgeverschap mag een werknemer niet in een slapend dienstverband gehouden worden om het uitbetalen van de transitievergoeding te ontlopen.

Op de werkgever rust nu dus de verplichting om op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer het slapend dienstverband te beëindigen, met betaling van de een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. 

Zijn er uitzonderingen?
Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Anke van Helmond via anke.vanhelmond@haer.nl of bel naar 06-15335277

Bekijk meer nieuwsberichten

Praktijkvoorbeelden transitievergoeding voor en na 1 januari 2020

Aanpassingen in wetgeving Op 1 januari 2020 treden de nieuwe arbeidsrechtregels in werking. Dat... »

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Het recht op een transitievergoeding geldt ook als een werknemer twee jaar of langer ziek is... »

Klaar voor de WAB? Loop nog even deze checklist na

1. Tijdelijke medewerkersBreng per tijdelijke werknemer chronologisch het verloop van de reeks... »

Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Opbouw Werknemers hebben per 1 januari 2020 vanaf hun eerste werkdag al aanspraak op een... »

Aan de slag met de WAB: Handvaten voor inregelen vaste uren-omvang

De invoering van WAB vraagt voor wat betreft de oproepkrachten de nodige voorbereiding op... »

Wat verandert er aan oproepovereenkomsten in de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei 2019 in de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent... »

Hoe werkt Ontslaggrond E: Verwijtbaar handelen of nalaten

Wat is Verwijtbaar handelen of nalaten? Hoewel bij verwijtbaar handelen of nalaten of een... »

Hoe werkt Onstlaggrond D: Disfunctioneren?

Wat is disfunctioneren? Om te kunnen beoordelen of je kunt overgaan tot ontslag wegens... »

Hoe start je een verbetertraject bij Disfunctioneren?

Je voert functionerings -en beoordelingsgesprekken en komt tot de conclusie dat een werknemer niet... »

De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Wat is de STAR-methodiek? De STAR-methodiek wordt vaak gebruikt bij selectiegesprekken. Maar het is... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 567 berichten.