Hoe start je een verbetertraject bij Disfunctioneren?

Nieuwsbericht

Hoe start je een verbetertraject bij Disfunctioneren?

Marjolein de Jong

Thursday 31 October 2019

Je voert functionerings -en beoordelingsgesprekken en komt tot de conclusie dat een werknemer niet functioneert. Dat is vervelend. Als er sprake is van disfunctioneren, dan moet je als werkgever er eerst veel aan hebben gedaan om het functioneren van de werknemer te (helpen) verbeteren, voordat je over kan gaan tot het nemen van maatregelen. Zoals bijvoorbeeld ontslag of overplaatsing van de werknemer. Ga als werkgever dus altijd zorgvuldig een verbetertraject aan. 

Als werkgever wordt verwacht van je dat:
- De werknemer aanspreekt op zijn onvoldoende functioneren;

- Zo concreet mogelijk maakt waaraan het schort en de werknemer in de gelegenheid stelt daarop te reageren;

- Een verbetertraject uitzet, waarbij concrete, realistische en (vooral!) controleerbare doelen moeten worden bepaald, waaraan de werknemer aan het einde van het traject moet voldoen;

- De werknemer waarschuwt dat maatregelen worden genomen – zoals ontslag of herplaatsing in een andere passende functie – als hij zich onvoldoende verbetert;

- Zichzelf en de werknemer strikt aan het afgesproken traject houdt (plan afspraken alvast in, kom die ook na en leg vast wat is besproken en/of afgesproken). Het is ook belangrijk om tussentijds een aantal keren te evalueren of de werknemer 'op de goede weg zit', of niet;

- Zich als goed werkgever – en dus redelijk en billijk – opstelt. Leg deze onderdelen schriftelijk vast te leggen.

Dit voorbeelddocument kun je gebruiken voor een schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken.

Het is belangrijk om zeer zorgvuldig met het voortraject om te gaan en alles goed vast te leggen. Als de werkgever in het verbetertraject (belangrijke) steken heeft laten vallen, dan kan een kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden. Het gebeurt nogal eens dat een leidinggevende aangeeft dat de werknemer ‘niet sociaal’ is, zich ‘onvoldoende inspant’ of een ‘negatieve houding’ heeft. Dit soort termen zijn onvoldoende concreet. Probeer concreet aan te geven welk gedrag stoort en welk gedrag wel van een werknemer wordt verwacht. Verduidelijk dat eventueel door voorbeelden en probeer een concreet doel te formuleren dat controleerbaar is, zodat later geen (of zo min mogelijk) discussie kan ontstaan over de vraag of de werknemer dat doel wel of niet gehaald heeft.

Bekijk meer nieuwsberichten

Praktijkvoorbeelden transitievergoeding voor en na 1 januari 2020

Aanpassingen in wetgeving Op 1 januari 2020 treden de nieuwe arbeidsrechtregels in werking. Dat... »

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Het recht op een transitievergoeding geldt ook als een werknemer twee jaar of langer ziek is... »

Klaar voor de WAB? Loop nog even deze checklist na

1. Tijdelijke medewerkersBreng per tijdelijke werknemer chronologisch het verloop van de reeks... »

Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Opbouw Werknemers hebben per 1 januari 2020 vanaf hun eerste werkdag al aanspraak op een... »

Aan de slag met de WAB: Handvaten voor inregelen vaste uren-omvang

De invoering van WAB vraagt voor wat betreft de oproepkrachten de nodige voorbereiding op... »

Wat verandert er aan oproepovereenkomsten in de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei 2019 in de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent... »

Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband

Op 8 november is er door de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van slapende... »

Hoe werkt Ontslaggrond E: Verwijtbaar handelen of nalaten

Wat is Verwijtbaar handelen of nalaten? Hoewel bij verwijtbaar handelen of nalaten of een... »

Hoe werkt Onstlaggrond D: Disfunctioneren?

Wat is disfunctioneren? Om te kunnen beoordelen of je kunt overgaan tot ontslag wegens... »

De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Wat is de STAR-methodiek? De STAR-methodiek wordt vaak gebruikt bij selectiegesprekken. Maar het is... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 567 berichten.