Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Nieuwsbericht

Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Marjolein de Jong

Monday 23 December 2019

Opbouw
Werknemers hebben per 1 januari 2020 vanaf hun eerste werkdag al aanspraak op een transitievergoeding. Dat betekent dat de transitievergoeding soms over een hele korte looptijd moet worden berekend. Dit heeft gevolgen voor het Besluit loonbegrip, vergoeding, aanzegtermijn en transitievergoeding. Daarin is opgenomen op welke manier het loon voor de transitievergoeding berekend moet worden.

In het Besluit wordt nu uitgegaan van een overeengekomen arbeidsduur per maand. Als geen vaste arbeidsduur is overeengekomen of als de arbeidsduur onregelmatig is, wordt het gemiddelde per maand genomen. Dat kan makkelijk omdat al meer dan twee jaar is gewerkt voordat überhaupt een transitievergoeding hoeft te worden betaald.

Door de aanstaande wijziging van op grond van de WAB moet de transitievergoeding en dus ook het loon per maand ook voor heel korte contracten berekend kunnen worden.

Huidige berekening
Voor de berekening van de transitievergoeding vóór 1 januari 2020 moeten drie stappen genomen worden:
1. Allereerst moet het bruto maandsalaris langs de lijnen van het Besluit worden berekend.
2. Vervolgens moeten daar de looncomponenten uit het Besluit en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur aan toegerekend worden.
3. Het bedrag aan loon dat hieruit komt, dient als basis voor de berekening van de transitievergoeding.

Voor het berekenen van de hoogte van het loon voor het berekenen van de transitievergoeding wordt de volgende formule gebruikt: Bruto uurloon x (gemiddelde) arbeidsduur per maand Dit uitgangspunt wijzigt niet. Maar als de arbeidsovereenkomst korter dan een maand heeft geduurd, kan je niet spreken van een ‘arbeidsduur per maand’. Ook een gemiddelde arbeidsduur per maand is niet te berekenen volgens het huidige besluit. Daarom wordt het besluit aangevuld. Er wordt geregeld hoe de arbeidsduur per maand wordt vastgesteld voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een maand hebben geduurd.

Berekening transitievergoeding bij korte dienstverbanden
Als de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan een maand, dan wordt het loon vanaf 1 januari 2020 per maand bepaald aan de hand van het totale bedrag aan bruto loon en looncomponenten dat gedurende de hele arbeidsovereenkomst verschuldigd was. Als looncomponenten als vakantietoeslag en een vaste eindejaarsuitkering verschuldigd waren, dan moeten deze dus worden meegenomen in de berekening van het loon per maand. De minister heeft een aantal rekenvoorbeelden gegeven:

1. Rekenvoorbeeld – loon per maand bij dienstverband korter dan een maand
Een uitzendkracht werkt 3 dagen van 8 uur als invaller, 24 uur in totaal. Na deze invalklus zegt de uitzendwerkgever het contract op. Het bruto uurloon is € 20 ex 8% vakantiegeld. De uitzendkracht heeft 24 maal € 20 + 8% = € 518,40. Dit bedrag wordt bij de berekening van de transitievergoeding gehanteerd als ‘loon per maand’.

De formule voor de transitievergoeding is: (bruto salaris/loon per maand) x ((1/3 loon per maand) /12). De hoogte van de transitievergoeding is: (518,40/518,40) x ((1/3 x 518,40)/12) 1 x (172,80 /12) = € 14,40.

2. Rekenvoorbeeld – transitievergoeding bij ontslag tijdens proeftijd
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft een bruto maandloon van € 3.000 (inclusief vakantiegeld e.d.) afgesproken. De werknemer wordt na twee weken in de proeftijd ontslagen. Het bruto loon van de werknemer gedurende de hele proeftijd bedroeg € 1.500 (inclusief vakantiegeld). Het loon per maand van de werknemer is het feitelijke bruto loon gedurende de hele proeftijd: € 1.500.

De formule voor de transitievergoeding is: (bruto salaris/loon per maand) x ((1/3 loon per maand) /12). De hoogte van de transitievergoeding is: (1500/1500) x ((1/3 x 1500)/12) 1 x (500 /12) = € 41,67.

Voor hulp bij de berekening van de transitievergoeding is op rijksoverheid.nl een online rekentool transitievergoeding Meer info op https://werkgever.mijnwerkenzekerheid.nl/transitievergoeding/
Deze zal te zijner tijd worden aangepast aan de nieuwe regels.

Bekijk meer nieuwsberichten

Praktijkvoorbeelden transitievergoeding voor en na 1 januari 2020

Aanpassingen in wetgeving Op 1 januari 2020 treden de nieuwe arbeidsrechtregels in werking. Dat... »

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Het recht op een transitievergoeding geldt ook als een werknemer twee jaar of langer ziek is... »

Klaar voor de WAB? Loop nog even deze checklist na

1. Tijdelijke medewerkersBreng per tijdelijke werknemer chronologisch het verloop van de reeks... »

Aan de slag met de WAB: Handvaten voor inregelen vaste uren-omvang

De invoering van WAB vraagt voor wat betreft de oproepkrachten de nodige voorbereiding op... »

Wat verandert er aan oproepovereenkomsten in de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei 2019 in de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent... »

Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband

Op 8 november is er door de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van slapende... »

Hoe werkt Ontslaggrond E: Verwijtbaar handelen of nalaten

Wat is Verwijtbaar handelen of nalaten? Hoewel bij verwijtbaar handelen of nalaten of een... »

Hoe werkt Onstlaggrond D: Disfunctioneren?

Wat is disfunctioneren? Om te kunnen beoordelen of je kunt overgaan tot ontslag wegens... »

Hoe start je een verbetertraject bij Disfunctioneren?

Je voert functionerings -en beoordelingsgesprekken en komt tot de conclusie dat een werknemer niet... »

De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Wat is de STAR-methodiek? De STAR-methodiek wordt vaak gebruikt bij selectiegesprekken. Maar het is... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 567 berichten.