Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Nieuwsbericht

Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Marjolein de Jong

Monday 23 December 2019

Opbouw
Werknemers hebben per 1 januari 2020 vanaf hun eerste werkdag al aanspraak op een transitievergoeding. Dat betekent dat de transitievergoeding soms over een hele korte looptijd moet worden berekend. Dit heeft gevolgen voor het Besluit loonbegrip, vergoeding, aanzegtermijn en transitievergoeding. Daarin is opgenomen op welke manier het loon voor de transitievergoeding berekend moet worden.

In het Besluit wordt nu uitgegaan van een overeengekomen arbeidsduur per maand. Als geen vaste arbeidsduur is overeengekomen of als de arbeidsduur onregelmatig is, wordt het gemiddelde per maand genomen. Dat kan makkelijk omdat al meer dan twee jaar is gewerkt voordat überhaupt een transitievergoeding hoeft te worden betaald.

Door de aanstaande wijziging van op grond van de WAB moet de transitievergoeding en dus ook het loon per maand ook voor heel korte contracten berekend kunnen worden.

Huidige berekening
Voor de berekening van de transitievergoeding vóór 1 januari 2020 moeten drie stappen genomen worden:
1. Allereerst moet het bruto maandsalaris langs de lijnen van het Besluit worden berekend.
2. Vervolgens moeten daar de looncomponenten uit het Besluit en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur aan toegerekend worden.
3. Het bedrag aan loon dat hieruit komt, dient als basis voor de berekening van de transitievergoeding.

Voor het berekenen van de hoogte van het loon voor het berekenen van de transitievergoeding wordt de volgende formule gebruikt: Bruto uurloon x (gemiddelde) arbeidsduur per maand Dit uitgangspunt wijzigt niet. Maar als de arbeidsovereenkomst korter dan een maand heeft geduurd, kan je niet spreken van een ‘arbeidsduur per maand’. Ook een gemiddelde arbeidsduur per maand is niet te berekenen volgens het huidige besluit. Daarom wordt het besluit aangevuld. Er wordt geregeld hoe de arbeidsduur per maand wordt vastgesteld voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een maand hebben geduurd.

Berekening transitievergoeding bij korte dienstverbanden
Als de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan een maand, dan wordt het loon vanaf 1 januari 2020 per maand bepaald aan de hand van het totale bedrag aan bruto loon en looncomponenten dat gedurende de hele arbeidsovereenkomst verschuldigd was. Als looncomponenten als vakantietoeslag en een vaste eindejaarsuitkering verschuldigd waren, dan moeten deze dus worden meegenomen in de berekening van het loon per maand. De minister heeft een aantal rekenvoorbeelden gegeven:

1. Rekenvoorbeeld – loon per maand bij dienstverband korter dan een maand
Een uitzendkracht werkt 3 dagen van 8 uur als invaller, 24 uur in totaal. Na deze invalklus zegt de uitzendwerkgever het contract op. Het bruto uurloon is € 20 ex 8% vakantiegeld. De uitzendkracht heeft 24 maal € 20 + 8% = € 518,40. Dit bedrag wordt bij de berekening van de transitievergoeding gehanteerd als ‘loon per maand’.

De formule voor de transitievergoeding is: (bruto salaris/loon per maand) x ((1/3 loon per maand) /12). De hoogte van de transitievergoeding is: (518,40/518,40) x ((1/3 x 518,40)/12) 1 x (172,80 /12) = € 14,40.

2. Rekenvoorbeeld – transitievergoeding bij ontslag tijdens proeftijd
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft een bruto maandloon van € 3.000 (inclusief vakantiegeld e.d.) afgesproken. De werknemer wordt na twee weken in de proeftijd ontslagen. Het bruto loon van de werknemer gedurende de hele proeftijd bedroeg € 1.500 (inclusief vakantiegeld). Het loon per maand van de werknemer is het feitelijke bruto loon gedurende de hele proeftijd: € 1.500.

De formule voor de transitievergoeding is: (bruto salaris/loon per maand) x ((1/3 loon per maand) /12). De hoogte van de transitievergoeding is: (1500/1500) x ((1/3 x 1500)/12) 1 x (500 /12) = € 41,67.

Voor hulp bij de berekening van de transitievergoeding is op rijksoverheid.nl een online rekentool transitievergoeding Meer info op https://werkgever.mijnwerkenzekerheid.nl/transitievergoeding/
Deze zal te zijner tijd worden aangepast aan de nieuwe regels.

Bekijk meer nieuwsberichten

Aan de slag met Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of... »

Diversiteitsbeleid invoeren in je organisatie

Demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en de toename van het aantal allochtonen in de... »

Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Als je wil gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan kun je een... »

Oproepkrachten mogen werkgevers sneller weigeren

Sinds de invoering van de WAB zijn er veel vragen op het aanbieden van vast werk een je... »

Werkgevers mogen werktijdverkorting aanvragen voor coronavirus

Bedrijven die door het coronavirus minder werk hebben voor hun medewerkers, mogen... »

Persoonlijke ontwikkeling structureel bespreekbaar maken

Een mooi middel om als organisatie structureel bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling van de... »

Nieuwe regels per 2020 voor werkgevers bij onwerkbaar weer

Voldoe je bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (vorst, sneeuw en overvloedige regenval) aan... »

Alle rookruimtes sluiten in 2022 en werkgever mag rookpauzes afnemen

De laatste rookruimtes in Nederland moeten in 2022 sluiten. Volgend jaar moeten de rookruimtes in... »

5 tips voor alcoholpreventie op het werk

Twee jaar geleden de volksgezondheidscampagne “Dry January” over uit Engeland. Dit jaar doen in... »

Tip van maand: Voorzie tractoren van gordels

Waarom een gordel? In 2019 zijn er 8 dodelijke ongelukken geweest in de agrarische sector, dit zijn... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 578 berichten.