Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Nieuwsbericht

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Marjolein de Jong

Monday 23 December 2019

Het recht op een transitievergoeding geldt ook als een werknemer twee jaar of langer ziek is geweest en de werkgever het dienstverband beëindigt wegens langdurige ziekte. Dit stuit nogal wat werkgevers tegen de borst. Zij hebben immers eerst gedurende (minimaal) twee jaar ziekte het loon van de werknemer (gedeeltelijk) moeten doorbetalen en de kosten van de re-integratie moeten dragen. Dat is al een grote kostenpost, waar de transitievergoeding dan nog bij komt.

Vanaf 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van een twee jaar zieke werknemer. De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd. Voor 1 oktober 2020 moeten aanvragen voor compensatie van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 zijn ingediend. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.

Je kunt vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Om de compensatie aan te vragen gelden alle volgende voorwaarden:
• De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
• De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
• Je betaalde hem een transitievergoeding waar hij recht op had.

Welke informatie is benodigd?
• de arbeidsovereenkomst;
• de duur van de arbeidsovereenkomst;
• bewijs dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
• bewijs dat er een transitievergoeding is betaald;
• berekening van de transitievergoeding;
• hoogte van de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte.

Hoe hoog is de compensatie? Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximumbedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan:
• dit maximumbedrag, behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag;
• het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loondoorbetalingsverplichting heeft betaald.

Wordt de betaalde transitievergoeding volledig gecompenseerd?
De compensatie zal meestal lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling geldt namelijk het volgende:
1. De compensatie is maximaal vastgesteld op het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loondoorbetalingsverplichting heeft betaald.
2. De compensatie kan niet hoger zijn dan de transitievergoeding die zou zijn betaald bij een maximale duur van het dienstverband. Het einde hiervan is de dag na het aflopen van de ziekteperiode van maximaal 2 jaar. Is over een langere periode transitievergoeding betaald omdat de arbeidsovereenkomst later is geëindigd? Dan wordt deze extra periode niet vergoed.
3. Zijn de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding overeengekomen dan de wettelijk verschuldigde transitievergoeding? Dan is de compensatie nooit hoger dan deze afgesproken transitievergoeding die de werkgever aan de zieke werknemer heeft betaald.
4. De transitievergoeding heeft een maximumbedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld. Dat betekent dat de compensatie niet hoger kan zijn dan dit maximumbedrag. Was het jaarsalaris van de werknemer hoger dan dit bedrag? Dan kan de compensatie ook hoger zijn.
5. Extra loonkosten door onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) worden niet vergoed.
6. Er wordt geen wettelijke rente gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.

Vragen over dit onderwerp of hulp nodig met de aanvraag? We helpen je graag verder. Neem contact op met je adviseur of mail of bel ons op: info@haer.nl of 0475-352030

Bekijk meer nieuwsberichten

Aan de slag met Laaggeletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of... »

Diversiteitsbeleid invoeren in je organisatie

Demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en de toename van het aantal allochtonen in de... »

Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Als je wil gaan werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan kun je een... »

Oproepkrachten mogen werkgevers sneller weigeren

Sinds de invoering van de WAB zijn er veel vragen op het aanbieden van vast werk een je... »

Werkgevers mogen werktijdverkorting aanvragen voor coronavirus

Bedrijven die door het coronavirus minder werk hebben voor hun medewerkers, mogen... »

Persoonlijke ontwikkeling structureel bespreekbaar maken

Een mooi middel om als organisatie structureel bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling van de... »

Nieuwe regels per 2020 voor werkgevers bij onwerkbaar weer

Voldoe je bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (vorst, sneeuw en overvloedige regenval) aan... »

Alle rookruimtes sluiten in 2022 en werkgever mag rookpauzes afnemen

De laatste rookruimtes in Nederland moeten in 2022 sluiten. Volgend jaar moeten de rookruimtes in... »

5 tips voor alcoholpreventie op het werk

Twee jaar geleden de volksgezondheidscampagne “Dry January” over uit Engeland. Dit jaar doen in... »

Tip van maand: Voorzie tractoren van gordels

Waarom een gordel? In 2019 zijn er 8 dodelijke ongelukken geweest in de agrarische sector, dit zijn... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 578 berichten.