Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Nieuwsbericht

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid

Marjolein de Jong

Monday 23 December 2019

Het recht op een transitievergoeding geldt ook als een werknemer twee jaar of langer ziek is geweest en de werkgever het dienstverband beëindigt wegens langdurige ziekte. Dit stuit nogal wat werkgevers tegen de borst. Zij hebben immers eerst gedurende (minimaal) twee jaar ziekte het loon van de werknemer (gedeeltelijk) moeten doorbetalen en de kosten van de re-integratie moeten dragen. Dat is al een grote kostenpost, waar de transitievergoeding dan nog bij komt.

Vanaf 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van een twee jaar zieke werknemer. De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd. Voor 1 oktober 2020 moeten aanvragen voor compensatie van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 zijn ingediend. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde transitievergoeding.

Je kunt vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Om de compensatie aan te vragen gelden alle volgende voorwaarden:
• De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
• De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
• Je betaalde hem een transitievergoeding waar hij recht op had.

Welke informatie is benodigd?
• de arbeidsovereenkomst;
• de duur van de arbeidsovereenkomst;
• bewijs dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
• bewijs dat er een transitievergoeding is betaald;
• berekening van de transitievergoeding;
• hoogte van de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte.

Hoe hoog is de compensatie? Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximumbedrag bepaald. De compensatie kan niet hoger zijn dan:
• dit maximumbedrag, behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag;
• het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loondoorbetalingsverplichting heeft betaald.

Wordt de betaalde transitievergoeding volledig gecompenseerd?
De compensatie zal meestal lager zijn dan de betaalde transitievergoeding. Voor de compensatieregeling geldt namelijk het volgende:
1. De compensatie is maximaal vastgesteld op het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loondoorbetalingsverplichting heeft betaald.
2. De compensatie kan niet hoger zijn dan de transitievergoeding die zou zijn betaald bij een maximale duur van het dienstverband. Het einde hiervan is de dag na het aflopen van de ziekteperiode van maximaal 2 jaar. Is over een langere periode transitievergoeding betaald omdat de arbeidsovereenkomst later is geëindigd? Dan wordt deze extra periode niet vergoed.
3. Zijn de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding overeengekomen dan de wettelijk verschuldigde transitievergoeding? Dan is de compensatie nooit hoger dan deze afgesproken transitievergoeding die de werkgever aan de zieke werknemer heeft betaald.
4. De transitievergoeding heeft een maximumbedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld. Dat betekent dat de compensatie niet hoger kan zijn dan dit maximumbedrag. Was het jaarsalaris van de werknemer hoger dan dit bedrag? Dan kan de compensatie ook hoger zijn.
5. Extra loonkosten door onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) worden niet vergoed.
6. Er wordt geen wettelijke rente gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.

Vragen over dit onderwerp of hulp nodig met de aanvraag? We helpen je graag verder. Neem contact op met je adviseur of mail of bel ons op: info@haer.nl of 0475-352030

Bekijk meer nieuwsberichten

Praktijkvoorbeelden transitievergoeding voor en na 1 januari 2020

Aanpassingen in wetgeving Op 1 januari 2020 treden de nieuwe arbeidsrechtregels in werking. Dat... »

Klaar voor de WAB? Loop nog even deze checklist na

1. Tijdelijke medewerkersBreng per tijdelijke werknemer chronologisch het verloop van de reeks... »

Hoe bereken je de transitievergoeding per 1 januari 2020?

Opbouw Werknemers hebben per 1 januari 2020 vanaf hun eerste werkdag al aanspraak op een... »

Aan de slag met de WAB: Handvaten voor inregelen vaste uren-omvang

De invoering van WAB vraagt voor wat betreft de oproepkrachten de nodige voorbereiding op... »

Wat verandert er aan oproepovereenkomsten in de WAB?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 28 mei 2019 in de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent... »

Hoge Raad verplicht einde aan slapend dienstverband

Op 8 november is er door de Hoge Raad uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van slapende... »

Hoe werkt Ontslaggrond E: Verwijtbaar handelen of nalaten

Wat is Verwijtbaar handelen of nalaten? Hoewel bij verwijtbaar handelen of nalaten of een... »

Hoe werkt Onstlaggrond D: Disfunctioneren?

Wat is disfunctioneren? Om te kunnen beoordelen of je kunt overgaan tot ontslag wegens... »

Hoe start je een verbetertraject bij Disfunctioneren?

Je voert functionerings -en beoordelingsgesprekken en komt tot de conclusie dat een werknemer niet... »

De STAR Methodiek bij functionerings -en beoordelingsgesprekken

Wat is de STAR-methodiek? De STAR-methodiek wordt vaak gebruikt bij selectiegesprekken. Maar het is... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 567 berichten.