Actueel: Europese regelgeving over vader- en ouderschapsverlof

Nieuwsbericht

Actueel: Europese regelgeving over vader- en ouderschapsverlof

Marjolein de Jong

Thursday 23 May 2019

De Europese richtlijn bepaalt de minimumvereisten die alle lidstaten moeten toepassen in de komende drie jaar. De minimumvereisten zijn:

• Partners van moeders die een kind hebben gekregen, krijgen recht op tien verlofdagen rondom de geboorte van hun kind. Zij moeten hierbij minimaal het salaris ontvangen dat normaliter wordt uitgekeerd bij ziekte.

• Ouders hebben recht op vijf dagen zorgverlof, tegen een percentage van het brutoloon.

• Ouders hebben recht op vier maanden ouderschapsverlof, waarvan twee betaald. De twee maanden kunnen niet worden overgedragen tussen ouders.

• Er moeten meer mogelijkheden tot flexibel werken worden gecreëerd.

Ingangsdatum
De exacte verplichte datum van toepassing van de nieuwe regels is nog onzeker. De Europese Raad en het Europese Parlement zullen op korte termijn het voorstel formeel goedkeuren. Naar verwachting zal de richtlijn in juni worden getekend. 20 dagen na publicatie van de richtlijn treedt deze in werking. De EU-lidstaten moeten dan drie jaar later de bepalingen uit de richtlijn volledig hebben geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Stel dat in juli 2019 de richtlijn in werking treedt, moeten werknemers in Nederland dus per juli 2022 betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen. De Tweede Kamer kan in het eerste kwartaal van 2020 het wetsvoorstel van de minister verwachten.

Ouderschapsverlof

Deze Europese richtlijn geeft ouders recht op vier maanden ouderschapsverlof, waarvan twee maanden moeten worden doorbetaald moeten worden betaald. Nu is het Nederland zo geregeld dat iedere ouder (vader en moeder) recht heeft op ouderschapsverlof voor ieder kind tot 8 jaar voor maximaal 26 keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt. De wet verplicht werkgevers niet om het loon tijdens het verlof door te betalen en de overheid betaalt ook geen inkomen of uitkering aan ouders die ouderschapsverlof opnemen. Het Europees Parlement wil dat ouders in totaal vier maanden ouderschapsverlof krijgen, waarvan twee maanden worden doorbetaald. Nu staat nog in het voorstel dat het aan de lidstaten is om te bepalen hoe en hoeveel aan moet worden betaald. Mogelijk wordt ook dat nog Europees geregeld. De richtlijn biedt ons land ruimte om een eigen invulling aan betaald ouderschapsverlof te geven. Nederland mag dus zelf bepalen tot aan welke leeftijd van het kind de werknemer het recht op betaling van het ouderschapsverlof heeft. Hierbij geldt de achtste verjaardag van het kind als uiterste.

Minister Koolmees laat uitzoeken of werkgevers het loon moeten doorbetalen tijdens het verlof of dat werknemers hiervoor recht krijgen op een uitkering. De hoogte van de uitkering bepaald Nederland ook zelf. De EU heeft wel geregeld dat het betalingsniveau, de opname van ouderschapsverlof moet ondersteunen.

Geboorteverlof
Deze Europese richtlijn geeft de partner van de vrouw die is bevallen van een baby aanspraak op minimaal tien dagen betaald geboorteverlof. In Nederland is het geboorteverlof recent aangepast; het bedraagt nu éénmaal de arbeidsduur per week. Het loon van de partner moet tijdens het geboorteverlof 100% worden doorbetaald. Vanaf 1 juli 2020 krijgen de partners ook nog aanspraak op aanvullend geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur met een UWV-uitkering per week ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon.

Mantelzorg
Deze Europese richtlijn geeft ouders ook aanspraak op vijf dagen mantelzorgverlof per jaar.

Flexibel werken
Deze Europese richtlijn bepaalt ook dat de lidstaten meer mogelijkheden moeten creëren voor flexibel werken, zoals werken op afstand. Nu is werken op afstand niet voor iedere functie geschikt, zeker in de Agrarische sector kan dit lastig zijn. Maar probeer dan toch te kijken op welke manier in jouw onderneming flexibeler gewerkt kan worden. Kan je bijvoorbeeld iets veranderen in de werktijden, werken jullie in de avonden of weekenden? Werken jullie nu met een vastgestelde vakantieperiode of kunnen medewerkers hun vakanties zelf indelen.

Bron: HRXpert

Bekijk meer nieuwsberichten

Mag ik een werknemer die zich ziek meldt vragen of hij het coronavirus heeft?

Hoewel het begrijpelijk is dat werkgevers dit willen weten, is het niet toegestaan om bij een... »

Ik heb mijn werknemer nu hard nodig, kan ik zijn verlof intrekken?

Als zich in een onderneming onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de werknemer niet kan... »

Wie bepaalt of werknemers kwetsbaar zijn en onder de regeling vallen?

Kwetsbare personen zijn ouderen en personen met verminderde weerstand. Als werkgever mag je (op... »

Mogen werknemers weigeren om wegens het coronavirus vanuit huis te werken?

Als een werkgever op de werkplek niet de benodigde bescherming tegen het coronavirus kan bieden aan... »

Wanneer moet een werkgever zijn medewerkers thuis laten werken wegens het coronavirus?

De regering heeft alle Nederlanders opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken. Als een... »

Moeten werkgevers voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Ja, in het algemeen geldt dat een werkgever moet zorgen dat hij zoveel mogelijk voorkomt dat zijn... »

Kan ik iemand aannemen op basis van een flexibele startdatum in verband met de coronacrisis?

Op zich zou dat kunnen. Maar je moet dan wel heel duidelijk afspreken dat de arbeidsovereenkomst... »

Er komt een nieuwe medewerker bij ons in dienst per 1 april a.s. Kan ik daar nu nog afscheid van nemen?

Wel als er sprake is van een proeftijdbeding. In dat geval kun je ook al vóór de eerste werkdag de... »

5 Tips voor minder werkstress tijdens het Coronavirus

Er zijn veel bedrijven die juist tijdens het coronavirus het extra druk hebben of de druk meer... »

Tips om als organisatie te communiceren in deze tijd

Zorgen voor een veilige werkomgeving is belangrijk in je rol als werkgever. Met het huidige... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 589 berichten.