Aanpassing NOW voor seizoensectoren

Nieuwsbericht

Aanpassing NOW voor seizoensectoren

Tuesday 2 June 2020

Op 21 mei jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat het huidige steunpakket voor het bedrijfsleven met drie maanden wordt verlengd. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) maakt onderdeel uit van het pakket aan noodmaatregelen en wordt ook de komende drie maanden nog voortgezet. Ook zijn er wijzigingen ingebracht in de huidige NOW-regeling (NOW 1.0).

Aanpassing voor seizoensectoren
LTO Nederland heeft in de afgelopen maanden grote druk uitgeoefend op kabinet en politiek om de vormgeving van de NOW zodanig aan te passen dat ook seizoensectoren, zoals de land- en tuinbouw, hier beter gebruik van kunnen maken. In het nieuwe pakket komt het kabinet daaraan tegemoet. Ook worden er wijzigingen doorgevoerd in de NOW 1.0. Deze wijzigingen zijn:

– Wanneer de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart. Dit komt tot uitbetaling bij de subsidievaststelling en niet bij het uitbetalen van het voorschot.Het UWV voert deze aanpassing automatisch door.
– Werkgevers met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019, die een loonsom in maart t/m mei 2020 hebben komen alsnog voor de NOW in aanmerking. Indien zij eerder een afwijzende beschikking hebben ontvangen, zullen zij door het UWV worden benaderd.

Alsnog NOW aanvragen
Bedrijven die nog geen NOW – aanvraag hebben gedaan over maart tot en met mei, maar er door de wijzigingen mogelijk wel gebruik van kunnen maken, wordt geadviseerd om alsnog een NOW aanvraag te doen voor de periode maart tot en met mei. Dit kan nog tot en met 5 juni 2020 bij het UWV. Bedrijven die al een aanvraag onder de NOW 1.0 hebben gedaan of waarvan hun aanvraag is afgewezen hoeven in principe niets te doen. Het UWV neemt contact op. Als de automatische aanpassing leidt tot een hogere subsidie-vaststelling dan wordt deze automatisch toegekend. Werkgeverslijn/HAER

Bekijk meer nieuwsberichten

Code geel

Per half juni is het reisadvies binnen Europa aangepast. We mogen op vakantie naar gebieden waar... »

Subsidie praktijkleren 2019/2020

Vanaf 1 juli kunt u de subsidie praktijkleren weer aanvragen bij het ministerie van Onderwijs... »

Ontslagboete wordt toch afgeschaft, noodpakket met maand verlengd

De ontslagboete wordt toch afgeschaft in het tweede noodpakket zoals dat eerder was aangekondigd... »

Loopbaanbegeleiding inzetten bij een reorganisatie

Als er een reorganisatie binnen je bedrijf nodig is, ben je vaak bezig om dat zo goed mogelijk voor... »

Een leidinggevende die zegt: “Laat mij even meekijken”

Een leidinggevende die gek wordt van het thuiswerken van zijn of haar medewerkers. Want hoe kun je... »

Anderhalvemeter afstand op kantoor: hoe doe je dat?

Nu het ‘gewone’ leven langzaamaan op gang komt, de horeca bijna weer open mag en winkels en... »

De basis op orde binnen uw bedrijf

De huidige coronatijd vraagt, en brengt, veel en grote wijzigingen voor u als werkgever maar ook... »

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E, ieder bedrijf krijgt er via steeds meer wegen mee te maken. De verplichting voor het... »

Zo blijf je verbonden met de thuiswerker

Werknemers geven massaal gehoor aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat brengt... »

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang.... »

Berichten 1 van 10 van in totaal 604 berichten.