Nieuws

Nieuws

Meedoen naar vermogen

Het kabinet stimuleert mensen om te werken, onder meer omdat werk de sleutel is tot een inkomen,... »

Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet heeft aangegeven op prinsjesdag in te zetten op Leven Lang Ontwikkelen. Een Leven Lang... »

Hoe maak je Duurzame Inzetbaarheid bespreekbaar?

Zijn je medewerkers duurzaam inzetbaar? Sta er eens bij stil of het werk wat je medewerkers doen... »

De beleidsprioriteiten Ministerie van Sociale Zaken 2020:

Op prinsjesdag werden de 3 beleidsprioriteiten van Sociale zaken gepresenteerd. Deze 3 onderdelen... »

Wat moet je weten over de Risico-inventarisatie en Evaluatie?

Voorschriften rond de RI&E komen voort uit de Arbowet, het Arbobesluit en uit de Wet op de... »

Prinsjesdag 2019: HR Nieuws

De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. We zetten... »

Wetswijziging op komst: Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

Een groot deel van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de versnelde verhoging... »

Nieuw per 1 januari 2020: De MKB verzuim-ontzorgverzekering

De introductie van een MKB-verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020 voor de ondersteuning en... »

Hoe voorkom je ongelukken tijdens de oogst?

In de zomer worden er veel gewassen geoogst. Het gras en de mais moeten van het land, het graan... »

Is jouw HR-organisatie al AVG Proof?

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd... »

Berichten 51 van 60 van in totaal 605 berichten.